Skořápky ořechů, chvojí a suché plody se staly nejdůležitějšími součástmi svícnů, které děti vytvářely pod vedení učitelky Hany Hladíkové, které pomáhali žáci studijních oborů.

Žáci při tvorbě věnců.„I když jsem se v roli lektora ocitl poprvé, byl jsme překvapen, jak školáci pracují. V Pilníkově jsem chodil do školy a vůbec jsem si neuměl představit, jak na mě budou moji kamarádi reagovat. Osmáci i deváťáci se však snažili," říká Roman Zajíček (2.ročník, studijní obor zahradnictví).

Do „Podkrkonošské mise" byla zařazena i návštěva ZŠ Lánov. Na malé burze škol se rodiče deváťáků dozvěděli o oborech, které kopidlenská škola nabízí. „Druhý den jsem představila školu samotným žákům. Za jednu vyučovací hodinu si dvě děvčata dokonce stihla vyrobit vlastní vánoční svícen," říká učitelka kopidlenské zahradnické školy Hana Hladíková.

Děti obou základek si také prohlédly malou výstavku vánočních vazeb které vyrobili žáci na odborném výcviku. Jana Tauchmanová