Sobota 28. července
21.00 – 24.00
Noční putování
zpřístupněné kostely s instalací legendárního filmu Pier Paulo Pasolini: Evangelium sv. Matouše (1964)
kostel. sv. Jakuba v Kopidlně
zvukový Fragment I.
kostel sv. Petra a Pavla s kaplí Božího hrobu v Drahorazi
obrazový Fragment II

Neděle 29. července
9.00 poutní bohoslužba
kostel sv. Jakuba v Kopidlně
modlitba za farnost a město Kopidlno
16.00 Svatojakubská galerie
kostel sv. Jakuba v Kopidlně
téma Obraz poutí a putování v umění (P. Doskočil)
téma sv. Jakub kopidlenské kostelní klenby (P. Jäger).
závěrečná inspirace

Dolní Lochov – Svatoanenská pouť se uskuteční ve dnech 28. a 29. července.
Program:
Sobota 28. 7.
– zábavné a soutěžní odpoledne pro děti, 15 – 17 hodin
– večerní posezení na návsi, 20 – 24 hod.
– občerstvení a hudba zajištěny

Neděle 29. 7.
– 10.00 procesí ke kapli sv. Anny za hudebního doprovodu (Ritornello, Literácy Jitčín, WOWES Collegium & hosté)
– 10.30 slavnostní bohoslužba v kapli sv. Anny
V rámci pouti se koná SOS sbírka na záchranu cenných ostruženských varhan.