To vše je možné vidět při vstupu do sálu areálu Lázní pod Zvičinou, kam se v sobotu 4. října sjely nejen tanečnice, ale i mnoho nadšených příznivců orientálního tance.

Počáteční nervozita účinkujících je vystřídána úsměvy, nadšený potlesk diváků nejen při tanci, ale i po něm nechá sklouznout trému po „křídlech motýlích". Taneční vystoupení následují v rychlém sledu, střídají se rozmanité rekvizity jako jsou vějíře, závoje, křídla Isis, klasické, folklórní i moderní styly předvádějí nejen domácí ze skupiny Malika, ale i hosté z Hradce Králové a okolí, členky skupiny Sahar. Téměř všechny účastnice mají za sebou nějaké ocenění ať už na místní, ale i mezinárodní úrovni. Moderátor celé akce je zároveň kouzelníkem, který baví mezi jednotlivými čísly diváky. Zároveň umožňuje tanečnicím rychlé převleky z jedněch nádherných šatů do dalších.

Celá akce má jedno společné. Khattyu, tedy Káťu Krupkovou, studentku královédvorského gymnázia, tanečnici, trenérku početné dětské skupiny Malika, ale také „druhou maminku" těchto děvčátek, která jí po dokončení své sestavy skočí na klín a čekají na její pochvalu.

Závěrečná tečka, „opravdový" kouzelník pobavil nejen děti, ale i dospělé. Show končí, slova se ujímá Khattya, která ještě před tím uzavírá celou akci ohnivým a dynamickým šavlovým tancem. Následuje děkovačka, květiny a loučení. Podobnou akci pro nás Káťa spolu s majitelkou hotelu Nancy Engelen chystá i na následující rok. Tak se těšte!   Yveta Šecová