Zakládajícími členy se stali senioři Marie Lazáková, Božena Mádlová, Marie Škaloudová, Jiří Chládek a Zdeněk Jiránek. Na ustavujícím shromáždění se stalo členy 26, především místních, seniorů a klub byl následně oficielně zaregistrován Krajskou radou seniorů Východočeského kraje.

Zdařilé akce
Díky agilnosti některých seniorů a hlavně finanční pomoci obce do dnešního dne mohl klub uskutečnit 52 velmi zdařilých akcí: konají se pravidelné měsíční odpolední čaje, několik přednášek na různá zajímavá témata, dva velmi zdařilé zájezdy (jižní Morava a Deštné v Orlických horách), společná návštěva Osária, výstup na Brada a Kozákov a několik společenských zábav se zajímavými soutěžemi.

Měsíčně se členové klubu scházejí při kávě a zákuscích v restauraci Butovanka, aby pogratulovali těm, kteří mají v tom měsíci své narozeniny.

Klub seniorů v Butovsi.Velmi kladně hodnotíme prospěšnou spolupráci s Klubem seniorů Skřivany, kam několikrát za rok zajíždíme na jejich kulturní akce a na oplátku jejich pěvecký kroužek Skřivánek zpříjemnil svým vystoupením náš program.

Dnes náš klub sdružuje 46 seniorů i z okolních vesnic. Pro letošní rok pro ně výbor klubu připravuje ještě dalších dvacet akcí.

Čaje, zájezdy
Kromě již tradičních odpoledních čajů a několika přednášek připravuje výbor zájezd do Kutné Hory a okolí a na podzimní Zlínsko.

Akce klubu jsou zveřejňovány na vývěsních tabulích i v okresním tisku s upozorněním, že nejde o akce pouze pro seniory a jsou přístupné široké veřejnosti, bohužel mladší butovskou veřejností jsou ignorovány, což pokládáme za velkou škodu.    vedoucí klubu Zdeněk Jiránek