Její dílo všechny milovníky a přátele výtvarného umění zaujalo neobyčejnou silou duchovního napětí, symboliky, snovosti a lyričnosti. Je také ilustrátorkou, kterou známe z různých samizdatových edicí (Edice Petlice Ludvíka Vaculíka, Krameriova expedice Vladimíra Pistoriuse), ilustrovala básně a publikace Jaroslava Seiferta, Jana Zahradníčka, J.A. Komenského, Jana Husa, Ferlinghettiho, Skácela, Karla Šiktance, Karola Sidona ad. Je autorkou zajímavých maleb, podmaleb na skle, černobílé i barevné grafiky, grafických listů i celých cyklů.

Podmalby na skle

Nyní připravila pro tento rok 2014 nástěnný kalendář formátu 29 –x 42 cm, obsahující barevné reprodukce podmalby na skle. Jsou to obrazy, které malířka postupně tvořila při různých příležitostech pro rodinu.

Kalendář pro rok 2014 Anny Poustové je lyrickým vyznáním malířky, obrazů plných symboliky, jemných barevných tónů proteplených vnitřním jasem a radostí malířky z tvorby krásy a oslavy přírody, člověčenství, duchovna vyzařujícího z podtextu námětu pro jednotlivé měsíce. I v těchto dosud nezveřejněných obrazech cítíme umělecké vyznání malířky, která o svých obrazech říká: „Jsou někde v čase a prostoru, v dálce i nablízku, často přímo zde. Byly, jsou a budou neodbytné stále. Přicházejí na návštěvu…"

Cyklus Tvary

Kalendář na předposlední straně uvádí reprodukci z cyklu Tvary (černobílá grafika Trojúhelník) a základníúdaje o Anně Poustové a její umělecké tvorbě. Poslední strana je věnována přehledu dvanácti zmenšených reprodukcí kalendáře.   Josef Pavlík