Jičínský pěší pluk byl založen v roce 1860. Kadetní setnina nosí uniformy stejného střihu, jako byly právě při jeho vytvoření.
Kadeti zahájili v 15 hodin svým nástupem přednášku v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Pak se před knihovnou seřadili do pochodového tvaru a za rytmu bubnu pochodovali na Husovu ulici a na Valdštejnovo náměstí ke kostelu sv. Jakuba většího, kde jsou umístěny desky věnované 74. pluku a jsou zde vyryta jména vojáků padlých ve válce roku 1866 a z tažení do Bosny a Hercegoviny. Ke kadetům zde pronesl Petr Lazurko krátkou řeč.

Připomínka historie
"Scházíme se zde po roce, abychom si připomněli historii a vojáky z Jičínska, kteří nosili uniformy stejného vyložení a střihu, jako máte teď na sobě. Ale zároveň se tu setkáváme také proto, abychom si připomněli, čeho jste dosáhli od doby, co jste v tomto kostele byli společně poprvé a zahajovali jste zde svoji činnost. To, čemu se věnujete, se dnes nazývá reenactment. Je rozšířen zejména v západních zemích, kdy spousta lidí kromě toho, že fandí tomu či onomu sportu, má ve skříni i historickou uniformu.

Prostřednictvím těchto uniforem si lidé posilují národní uvědomění a vlastenectví. Díky tomu, že tyto uniformy nosíte, setkáváte se s nejrůznějším nepohodlím, které občas představuje výstroj, kterou máte na sobě. Na druhou stranu vám to umožňuje na vlastní kůži prožít to, co prožívali naši předci, nemluvě o množství jiných dalších zážitků, které díky uniformám získáváte.

Za rok, co fungujete, doznaly velkých změn nejenom vaše uniformy, ale zlepšilo se i vaše vystupování a vzrostl také váš počet. Jsme jedinou historickou kadetní setninou v České republice, naší činnosti si všimly kluby nejen v České republice, ale i v zahraničí, a zvou nás na akce s přáním, že mají zájem, abyste právě vy přijeli na jejich akci. Za to, že vám účast na akcích umožňují, děkujeme především vašim rodičům a prarodičům, kteří vás obětavě vozí.
Letos, až si 25. a 26. června budeme připomínat 150. výročí bitvy u Jičína a opět se budeme pohybovat v těchto místech, doufám, že už budeme mít další části výstroje, jako jsou třeba čepice."

Čestná salva
Poté se kadeti vyfotografovali u desky věnované padlým vojákům 74. pěšího pluku a následně seřadili před kostelem, kde byla provedena čestná salva. Za zvuku bubnu napochodovali k bývalým kasárnám 74. pěšího pluku, kde se hovořilo o funkci kadetů v roce 1866. Po společném snímku u kasáren se kadeti přesunuli do restaurace U Dělové koule, kde pro ně byl připraven nealkoholický slavnostní přípitek. Kadeti zde obdivovali vystavené uniformy a zbraně, které jsou v restauraci k vidění, zaujal je zejména prapor 74. pěšího pluku.

Kadetní setninu znovu spatříte v Jičíně na vzpomínkové akci 25. – 26. 6. a dále v rámci Prodloužených víkendů, kdy jsou pro veřejnost připraveny komentované prohlídky města Po stopách bojů 1866.

Historický kroužek
Kadetní setnina funguje jako součást Historického kroužku spolku Muzea přírody Český ráj, je tvořena dětmi z jičínských škol a zve do svých řad nové členy. Její vybavení je po finanční stránce ovšem značně náročné. Naším nejbližším cílem je, aby jičínská kadetní setnina přispěla svým vystupováním i vzhledem k připomínce 150. výročí událostí roku 1866 zároveň k reprezentaci města Jičína co nejlépe.

Více o kadetní setnině se dozvíte na webu www.mpcr.cz