Kadetní útvar poprvé pochodoval i se svým bubeníkem, kluci v kadetních uniformách tedy byli nejenom dobře vidět, ale i slyšet. V zadní části formace pak šly děti z kroužků Muzea přírody Český ráj, kde kadetní setnina vznikla.

Od čtvrtka do soboty pak v zámeckém parku fungoval stan Muzea přírody Český ráj, kde si děti i dospělí mohli ověřit svoje vědomosti v zábavné přírodovědné soutěži Žabka královna, anebo v historické Poznáš krále.

Všem soutěžícím radili a pomáhali kadeti nebo děti z Přírodovědného kroužku.
Kadetní setnina se zároveň připravuje na velkou vzpomínkovou akci k roku 1866, která proběhne 19. září na Prachově, kde se předvedou jičínští kadeti po boku historických klubů z poloviny České republiky.    MPČR