Oficiálně byl Vladimír Úlehla pozván také na městský úřad, kde mu k životnímu jubileu pogratuloval starosta Jan Malý.

Vladimír Úlehla se narodil 18. ledna 1926 v Praze, kde také vystudoval obor čeština a filosofie. Během života působil jako učitel, převážně na Jičínsku, ovšem jen do roku 1974, kdy byl pro své politické postoje ze školství vyloučen – ve svazcích StB byl veden jako nepřátelská osoba. Až do důchodu pak pracoval jako čerpač u Vodních zdrojů Praha, kde našlo zázemí i mnoho disidentů.

Vladimír Úlehla se zde přátelil třeba s básníkem Andrejem Stankovičem. Svůj tvůrčí život zasvětil jičínské historii, některé jeho studie byly přijaty i v akademických kruzích. Nové poznatky přinesla například jeho kniha o dceři Boženy Němcové Theodoře z roku 2007.

Po listopadu 1989 se Vladimír Úlehla podílel na společenském dění města, na vzniku několika sdružení, byl u zrodu mnoha kulturních akcí. Tato jeho aktivita trvá i nadále. Před nedávnem vyšla nová kniha Ze starého Jičína: Lohařové. Mnoho zdraví a optimismu přejeme panu profesorovi i z Jičínského deníku.