Ukázky od gotiky po baroko prezentovaly dobové tržiště, ukázky řemesel, vystoupení sokolníka, exhibice rytířských souborů, tanců a jiné.

Práce přadleny (na dvou ze snímků ve fotogalerii) přítomné také zaujala.