Z našeho blízkého okolí to byla již Libuň a Tatobity, v novém čísle se připojuje Železnice, která byla povýšena na město v roce 1599 a její okolí bylo osídleno už v době předhistorické.

V pestrém obsahu sborníku pokračuje kromě jiného odborná studie prof. Vladimíra Úlehly O svatých a zasvěcování kostelů, s přehlednou závěrečnou tabulkou, Jaroslav Veselý připomíná dvacáté výročí Nadace festivalu Jičín – město pohádky, Miroslav Maxa popisuje barokní zámek v Jičíněvsi a kouzlo železnobrodských roubenek.

Lenka Morávková připomíná letošních sto let Tichánkovy rozhledny na hoře Tábor (jubileum bylo důstojně oslaveno 18. září t.r.). a vzpomíná na lomnického sokolského činovníka br. Antonína Stiehla, jenž byl jednou z obětí z řad lomnických sokolů, jak je uvedeno v příloze sborníku. V ní jsou zveřejněny zajímavé dokumenty o Lidicích a vzpomínka učitele v.v. Františka Mlejnka z Vesce pod Kozákovem o jeho poválečném putování z Českého ráje do Lidic.

Jiří Vitvar vzpomíná na statečného člověka – občana Aloise Hlavatého, rodáka z Miletína. V barevné příloze je pozornost věnována oběma místům z obálky, pak návštěvě delegace Lužických Srbů v Českém ráji v letošním červnu, a dalším příspěvkům sborníku, který je v Jičíně k dostání v městském informačním centru, v knihkupectví U Pašků na Valdštejnově náměstí a v Muzeu přírody Český ráj na Prachově. ⋌Jaroslav Kaplan