Dnes bude mít v rajhradském klášteře premiéru výstava, která zobrazuje osudový historický moment z 13. na 14. dubna 1950, kdy byl v takzvané Akci K (akci StB) uskutečněn zábor všech mužských klášterů v zemi.

Po vernisáži v Rajhradě navštíví putovní výstava během dvou let dalších třináct krajů republiky. A pak se vydá i za hranice.

Autorka projektu scénáristka České televize Šárka Horáková o této události už natočila televizní dokument z cyklu ostravského studia České televize Tajné akce StB. K výtvarné spolupráci na výstavě přizvala malíře z Českého ráje Michaila Ščigola, který namaloval Křížovou cestu inspirovanou touto historickou událostí českých dějin.

Součástí výstavy jsou i dobové fotografie a dokumenty a od konce roku jí bude také kniha. Putovní výstava Zpráva o akci K připomíná počátky, průběh i důsledky rušení mužských a později i ženských klášterů. Osudové dubnové noci v roce 1950 předcházela řada politických procesů s představiteli a členy církví, které pokračovaly i potom. Po akci bylo 2376 mnichů z řádů a řádových domů převedeno do centralizčních klášterů, téměř dvě stě do klášterů internačních.

Jednorázový a tajný zásah vycházel ze směrnice ministra Rudolfa Slánského: „…četné kláštery se stále více stávají středisky nebezpečné protistátní činnosti.“

Křížová cesta

Ke svému projektu scenáristka Šárka Horáková říká: „Z vlastní zkušenosti vím, že člověk vůbec netuší, co má v životě udělat. Některé myšlenky a události si o svoji prezentaci řeknou sami a použijí člověka jen jako prostředek. Na počátku této výstavy bylo nutné rozkrýt několik smutných vrstev zmaru a pokřivení všeho druhu, dokonce i současného.

Ale nemá smysl donekonečna zlo jen ukazovat v jeho nahotě. Napadlo mě jako jeho přímý protipól postavit krásu a tvorbu. A díky báječným lidem, kteří vytrvali do konce, se tenhle záměr podařil. Vzniklo mnohovrstevné dílo, ke kterému osud potřeboval více dělných lidí.“

Když loni připravovala dokument o Vladimíru Komárkovi, vystoupil v něm i železnický malíř Michail Ščigol. Byl překvapen, když ho autorka zajímavého projektu oslovila znovu.

„Pracně jsem našel klíč, jak téma ztvárnit. Za jakékoliv totality prochází totiž křížovou cestou celý národ. Trpí ti, kteří jsou souzeni a ve vězení, trpí pronásledovaní a trpí rodiny, příbuzní, přátelé. Totalita pronásleduje lidi nejen kvůli pomyslné vině, ale ze strachu o svou moc. Nikdo jiný než ten, kdo moc uchopil, neví lépe, že ta moc je protizákonná, a háji ji preventivně. Proto jsou oběti na všech stranách, protože už jen fakt, že člověk může myslet jinak, zneklidňuje vládce a vede k represi,“ vysvětluje své motto k cyklu pro putovní výstavu obrazů Michail Ščigol.

Malíř namaloval plátna během krátkých dvou měsíců. Na nich chtěl vyjádřit co nejpřesvědčivěji míru utrpení lidí. V konečném výběru je cyklus Křížové cesty složen ze šestnácti obrazů.

Projekt scénáristky Šárky Horákové, kterým připomíná jednu z mnoha osudových chvil naší historie, je pozoruhodný. Originální pojetí této historické události je pro diváka nepochybně přitažlivé a emotivně velmi přesvědčivé. Vladimír Burjánek