V loňském roce se ji podařilo obnovit se stejnou knihovnicí – Dagmar Pírkovou.

 Ta tuto funkci vykonává od roku 1985. Její zásluhou navštěvuje zařízení stále více dětí. Celá čtvrtina obyvatel je čtenářem knihovny.

 Ti si chodí pro knihy vždy v pondělí od 17 do 18 hodin. Vybírat si zde mohou nejen z vlastního, ale také z výměnného fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Ten je dle potřeby několikrát v roce obměňován.

 Kromě toho je knihovnice ochotná kdykoliv v případě potřeby do Jičína pro požadovanou knihu dojet. Služby knihovny využívá ročně přes 150 návštěvníků.
Kulturní domek, ve kterém knihovna sídlí, je po celkové rekonstrukci a v současné době se dokončila i oprava interiéru.

Návštěvníci tak mohou ocenit příjemné prostředí, které mohou využít pro studium a četbu knih, při knihovnických či při jiných příležitostných akcích, které se zde konají.

Dagmar Pírková dodává: „Mám radost, že nám do knihovny přibyla spousta dětských čtenářů, a chtěla bych také poděkovat i své dceři, která mi s vedením knihovny hodně pomáhá.“⋌ (lk)