Javorka – velký dechový soubor MKS v Lázních Bělohradě je známý svými koncertními vystoupeními v českých lázních i při jiných příležitostech – a to převážně v letních měsících. Letos si svoji sezonu prodloužil tím, že si pečlivě připravil vánoční koncert. Kapelník souboru Josef Záveský zařadil pro vystoupení v Nové Pace, Lázních Bělohradě a Hořicích do programu směsi nejznámějších koled, klasické vánoční melodie: Alžbětinskou serenádu, Schubertovu Ave Maria, Air J. S. Bacha, Ukolébavku W. A. Mozarta, Adesto Fideles, Berlingovy Bílé Vánoce, Šlitrovu a Suchého Purpuru, rakouskou lidovou Gingiling, americkou Jingle Bells s krásným českým textem Vladimíra Dvořáka Rolničky a další. Ke svým stálým zpěvákům Haně Seifertové a Ladislavu Vydrovi pozval i bývalé sólisty souboru Zdenu Petrovou a Františka Vitocha.

Koncert v Nové Pace obohatil svým vystoupením dětský pěvecký soubor 1. ZŠ v Nové Pace vedený p. učitelem Martinem Holanem a žáci ZUŠ pod vedením p. ředitelky Kuchařové. K plné spokojenosti pořadatelů i účinkujících chybělo jen větší divácké zastoupení.

Přátelé Javorky v Lázních Bělohradě si kromě sólistů Javorky mohli poslechnout i zdařilé vystoupení místní ZŠ připravené ředitelem školy p. Jaroslavem Jiráskem a ZUŠ Hořice s p. učitelkou Eliškou Suchou. Obdiv si zasloužili nejen všichni účinkující, ale i vděční posluchači, kteří si v závěru s chutí zazpívali několik koled. Hlavně však za to, že vydrželi v chladu rekonstruo〜vaného sálu lázeňského hotelu v bundách a kabátech až do konce.

V Hořicích proběhlo vystoupení ve spolupráci s kulturním domem Koruna v příjemném prostředí koncertního sálu v budově radnice. Sváteční atmosféra byla umocněna i citlivým průvodním slovem Hany Seifertové, jistým výkonem souboru a všech sólistů. Svoji spokojenost vyjádřili vřele nejen diváci, ale i ředitel kulturního domu p. Jan Sezima.

Co říci závěrem ke snaze obohatit vánoční čas prostých lidí přijemnými melodiemi v podání velkého dechového souboru? Za pokus to jistě stálo. V těžké době shonu – kdo přišel, nelitoval. Všem, kteří se na pořádání koncertů podíleli, patří uznání, dík. Přesto je možné, že příští rok bude nutné rozmyšlení, zda do podobné akce jít. Věřme, že opět zvítězí láska k tomuto tradičnímu hudebnímu žánru. Věřme také, že o příštích Vánocích bude mít chuť si zazpívat nebo alespoň poslechnout melodie v podání známé dechovky i více posluchačů. Pro letošek ještě jednou – Javorko a její hosté – dík!⋌František Vitoch