Adresa: Rybníček 30
Knihovník: Věra Černá
Webové stránky: http://www.knihovnabrada.webk.cz
Výpůjční doba: pátek 17 - 18 hodin
Umístění: v prvním patře domku obecního úřadu
Zřizovatel: OBECNÍ ÚŘAD BRADA-RYBNÍČEK http://www.brada-rybnicek.cz

Vznikla nová knihovna

K naší velké radosti se v loňském roce na Jičínsku zrodila nová místní knihovna. Nachází se v obci Brada-Rybníček a její vznik se datuje k 16. červnu 2010. Hlavní zásluhu na založení knihovny má její knihovnice – RNDr. Věra Černá, která vše iniciovala. Podporu našla i v Obecním úřadu Brada-Rybníček, který knihovně zajistil prostory.

Knižní fond obsahuje okolo 800 svazků a byl vytvořen z darů obyvatel a příznivců knihovny. Samotná knihovnice věnovala celou vlastní knihovnu.
Brzy po registraci knihovny byly založeny i její webové stránky: www.knihovnabrada.webk.cz. K jejich tvorbě využila knihovnice šablonu Knihovny Města Hradce Králové. Na stránky vložila mimo jiné i vlastnoručně zpracovaný seznam knih.

Obec Brada-Rybníček eviduje pouze něco málo přes 120 obyvatel a z nich skoro celá čtvrtina je čtenáři knihovny. Navštěvovat ji mohou každý pátek od 17 do 18 hod.

Knihovnice se snaží v obci rozvíjet i další kulturní aktivity. V červenci například zorganizovala koncert folkové písničkářky Jitky Fözö, který se konal v kostele sv. Bartoloměje.

V letošním roce začne zařízení nabízet i elektronické služby. Do budoucna plánuje knihovnice vybudovat on-line katalog.

Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně se podílela na vzniku knihovny a po registraci na Ministerstvu kultury ČR nabídla nové knihovně svoje služby. Od té doby má knihovna k dispozici také výměnný fond KVČ, z kterého dostává pravidelně soubory knih složené dle zájmu čtenářů. ⋌ Lenka Knapová