Jde o otevřenou encyklopedickou databázi, kde jsou již nyní přístupné informace o amatérských divadelnických aktivitách ve více než 9000 městech (a jejich částech, které byly dříve samostatnými obcemi) na území ČR. Na její aktualizaci se mohou podílet i sami návštěvníci stránek. „Jakékoli další informace a dokumenty o současném životě českého amatérského divadla, jeho historii, souborech, osobnostech a přehlídkách velice vítáme.

Amatérská divadelní činnost byla vždy na našem území velmi činorodá a je velmi obtížné veškeré aktivity bez pomoci veřejnosti podchytit,“ dodává dr. Vítězslava Šrámková z NIPOS, který projekt realizuje.

Amatérské divadlo má v českých zemích hluboké kořeny sahající několik století nazpět. Téměř každé město a každý region měl a má své ochotnické a amatérské soubory, kde nezřídka začínaly svou hereckou dráhu pozdější hvězdy velkých divadelních scén. Mezi herce, kteří své první zkušenosti s prkny, která znamenají svět, získali v amatérských spolcích, patří například Miroslav Táborský, Jaroslav Dušek, Josef Dvořák nebo Dana Medřická a Karel Höger. Mnoho čtenářů může databázi obohatit o rozličné zajímavé informace a artefakty a naopak databáze může přispět k rozšíření povědomí čtenářů o amatérských divadelních aktivitách v jednotlivých regionech.

Spolutvůrcem této obdivuhodné databáze je nestor českého amatérského divadla Jiří Valenta, který také před nedávnem vydal publikaci Putování od maškar… až k amatérskému divadlu. Knížka uvádí poutavým způsobem do světa ochotníků, do časů, kdy se hrálo na prknech natažených přes dva sudy až k malebným měšťanským sálům, které vznikaly v 19. století právě z iniciativy ochotnických spolků. Zakladatelé databáze PhDr. Vítězslava Šrámková a Jiří Valenta získali na sklonku roku 2007 Cenu ministra kultury „za přínos k rozvoji české kultury“ s přihlédnutím k realizaci tohoto projektu i předchozím pracem věnovaným historii amatérského divadla v České republice.

Zmapování českého amatérského divadla, dokumentace a digitalizace divadelních fotografií a vytvoření archivu největší světové přehlídky scénografie a divadelní architektury Pražského Quadriennale, jsou tři části rozsáhlého projektu „Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla“. Plně digitalizované a tudíž nejširší veřejnosti přístupné databáze významnou měrou přispějí ke kvalitnější popularizační i ryze badatelské práci.
Projekt je možné zrealizovat díky podpoře Finančních mechanismů EHP/Norska (tzv. Norských fondů, http://www.eeagrants.org).

Držitelem grantu z prioritní oblasti Uchování evropského kulturního dědictví je Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Národním informačním střediskem pro kulturu (NIPOS). Více informací na http://www.theatre-heritage.cz/ Lucie Čunderlíková, SMART Communication