Pro náš region však udělal velký kus nezištné práce (na jednom ze snímků snímku z roku 1972 se spisovatelkou Leontýnou Mašínovou).

„Doma“ sice už řádku let nežije, ale zůstává tu srdcem stále. Spolu se svou matkou byl už jako studentík duší a spoluorganizátorem festivalu Šrámkova Sobotka. Když vystudoval svou oblíbenou historii, stal se archivářem a už od mládí byl činný a čilý literárně i redakčně.

V dávných soboteckých dobách tvořil „na koleně“, psal na stroji, rozmnožoval na cyklostylu a často pak i distribuoval denní festivalový Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. S tím tištěným pak spolupracuje po celou jeho šestačtyřicetiletou historii. Staral se a psal, i když se jeho jméno nemohlo nikde objevit, když na počátku tzv. normalizace „povýšil“ na nočního hlídače v garážích ČSAD.

Naštěstí se pak dost brzy začalo jednat o umístění části archivu Památníku národního písemnictví do obnovovaného zámku ve Starých Hradech; z Prahy se tam nikomu jít pracovat samozřejmě nechtělo, a tak bylo místo nabídnuto Karolu Bílkovi. Tam pak se svou druhou ženou Evou založili a dlouhá léta vedli Listy starohradské kroniky, umožňovali studium literárním vědcům i studentům, pečovali nejen o archiv, ale i o tyto hosty, podíleli se na dokončovacích pracích obnovy zámku, rozvinuli tam bohatý kulturní život. Na výstavy i literárně hudební pořady tam jezdili zájemci ze širokého okolí, zdaleka nejen z Jičínska. Jejich zásluhou se tam vystřídala řada významných osobností, ředa předních umělců.

Karol Bílek přispívá po celý život do odborného tisku, popularizuje své „archivářské řemeslo“, napsal nebo inicioval řadu větších i menších publikací, na mnohých se spolupodílel. Pracuje v Pekařově společnosti Českého ráje, jeho jméno najdeme v redakčních radách řady sborníků i časopisů.

Loni jsme uvítali I. díl jeho Malých dějin Sobotecka, ale už dlouho před nimi zpracoval a vydal stále užitečnou publikaci Kdo je kdo v dějinách Sobotecka, která vyšla v sobotecké edici Knihovnička Českého ráje. U zrodu této záslužné řady regionálních publikací stál, mnohé inicioval, mnozí jejich tvůrci by bez nápadu a pomoci Bílkovy možná své práce ani nenapsali. Naše blahopřání k sedmdesátce si promovaný historik Karol Bílek jistě zaslouží. Aleš Fetters