Nová výstava „Poklady sbírek – od akademismu k moderně" bude otevřena od 27. února v zámecké galerii.

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 26. února od 16.30 hod. Výstavu zahájí Miroslav Cogan a na klavír zahraje Pavel Krčmárik.

Expozice vznikla ve spolupráci s již výše zmíněným Miroslavem Coganem z Muzea Českého ráje v Turnově. I přes velký počet obrazů, které budou na výstavě představeny, se jedná stále pouze o „špičku ledovce". Z oblasti malby je totiž v jičínském depozitáři uloženo přes 700 obrazů.

„Prvotním základem sbírky výtvarného umění, která dnes čítá přes 2 500 děl, se staly předměty z Národopisné výstavy, konané v roce 1895. Od roku 1965 se galerie i se svými sbírkami osamostatnila pod názvem Galerie výtvarného umění Jičín. Za zmínku stojí jméno Vladimíra Komárka, který působil jako poradce galerie. Ten přispíval k utváření výstavního plánu a rozšiřování výtvarného fondu," uvádí galeristka Jarmila Hakenová, která má dnes sbírku výtvarného umění v jičínském muzeu na starosti.

V letech sedmdesátých byla sbírka obohacována především nákupy od ministerstva kultury a utvářela svůj charakter zaměřený na regionální umělce.
„Podle nařízení z roku 1987 došlo, společně s fondem umění, ke sloučení s muzeem, kdy poté vzniká Okresní muzeum a galerie Jičín. Sbírka si i po sloučení nadále zachovávala svoji regionální náplň. Dnes je rozšiřována podle finančních možností nákupy nebo dary, a to i od autorů, kteří v prostorách jičínského muzea a galerie realizují své výstavy," dodává J. Hakenová.

Význačná díla

Z hlediska uměleckých stylů bude výstava orientovaná od akademismu po modernu, tedy od druhé poloviny 19. století po 50. léta století dvacátého. Na výstavě budou představena například díla Otakara Nejedlého, Václava Špály, Františka Kavána, Václava Brožíka či Otakara Kubína.

„Doufáme, že obrazy umožní nejen milovníkům výtvarna zavzpomínat na autory, které dobře znají, ale možná také poznat, jak se svět umění měnil a utvářel," říká mluvčí jičínského muzea Martina Pajerová.

Výstava „Poklady sbírek – od akademismu k moderně" potrvá do 30. března. Zámecká galerie a muzeum jsou i během března otevřeny denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin.