Oznamujeme, že tanečnímu oboru jičínské ZUŠ se daří. Gala představení se ve středu 26. dubna v KZMJ povedlo. Nesmíme opomenout ani na vystoupení nového muzikálového oboru.

Příčinou je Myšlenka. A tu paní učitelka Černochová se svými spolupracovníky měla a má. Představení nese název Planeta země, příroda a člověk od počátku až do nenávratna. Diváci prošli vývojem od Velkého třesku až po dobu „10 000 let poté" v tanečním, někdo radějí říká baletním provedení. To vše v představení dětí, slečen, či pánů od prvňáčků, až po absolventky ZUŠ už z Jičína na studia odešlé a na vystoupení pozvané.

Tradice. O ní svědčí úvodní nástup absolventek. Některé po sedmi letech, ty starší už chodí do zámku jedenáct roků. Samozřejmě parádní kostýmy, doplněné barevným osvětlením. Některé dívky až tři převleky. Zamlžení scény vyvolává snové pocity. Lidské slovo, tentokrát reprodukované, tím pečlivěji stylizované.

Gradace. Od malých po starší, hlavně ale v námětu. Scénář nechce ukázat Zemi jen v líbivým pohledem. Drsný současný svět podaný tak, že se člověku až zatrne. Tanec, který má silný náboj. Nevím, do jaké míry je v osnovách školy choreografie. Ale dívky si samy sestavily jedno z čísel. jmenuje se příznačně – Zpráva TV Nova. Tedy nejen vyjádřit myšlenku pohybem, ale i umění myšlenky formulovat a v tanec sestavit, naučily se dívky.

Letos poprvé po přestávce vystoupil obor muzikálového herectví vedený Ernou Březinovou. Jeho vznik jistě souvisí s loňským slavným muzikálem Eliška K. Smiřická. Ve spojení s literárně - dramatickým oborem a Michalem Křížem předvedli svoje pojetí půvabných melodií Oskara Nedbala Z pohádky do pohádky. Nesmíme zapomenou zmínit MŠ Valdice, která připravila scénu. Ta, spolu s nasvětlením, přispěla k pohádkové atmosféře.

Propojení ZUŠ mimo budovu zámku je dalším příjemným počinem. Však Erna s Michalem mluví o svých velkých plánech. Jsou v nich i návštěvy škol.

Bohumír Procházka