V jičínském muzeu část jeho díla představila historička umění Lenka Patková. „Život malíře rezonuje v jeho tvorbě, která pro něj byla životem. Ať jsou to jeho krajiny, témata železničních mostů či mostecké výjevy plné dozvuků boření," líčí Patková. Jaroslav Klápště je jedním z nejosobitějších malířů východních Čech. 

Svým stylem je Klápště vnímán jako solitér naší malby druhé poloviny 20. století. Základ jeho tvorby tvoří krajinomalby a zátiší. „Baví mě a zajímá různorodost jeho práce, on celý život hledal, snažil se najít dokonalou malbu, scenérie. Neustrnul v jednom stylu, tématu, ale stálý pohyb a proměnlivost díla je výjimečná a pro Klápštěho zásadní.

Neustále hledá nové cesty, myšlenky a zpracovává své umělecké idee novým způsobem," vyzdvihuje umělce kurátorka výstavy. Návštěvníci mohou zhlédnout nevšední expozici do 28. února denně mimo pondělí vždy od 10 do 16 hodin.