Pavel Hájek má ke zdejšímu kraji blízko, jak sám podotkl, jako student sem jezdíval během prázdnin na chalupu a dodnes na chvíle strávené na Jičínsku rád vzpomíná. Vystudoval kulturologii na Univerzitě Karlově, několik let pracoval v oblasti marketingu a v současné době je zaměstnancem Knihovny Václava Havla v Praze. Tam se s ním také setkaly jičínské knihovnice, když při dubnovém výjezdu do Prahy knihovnu navštívily.

„Tenkrát mě pan Hájek zaujal tím, jak zaníceně hovořil o své práci v knihovně. Když jsem navíc zjistila, že právě on je autorem uvedené knihy pověstí, požádala jsem ho, aby přijel na besedu s našimi čtenáři."

Posluchačů vyprávění o vzniku Čertovy kuchyně, receptáře pověstí z Jičínska se sešlo opravdu hodně. Pavel Hájek představil celý koncept knihy a způsob, jakým pracoval při přípravách vydání. Přiblížil postup časově velmi náročné práce při sběru materiálu pro knihu. Z pověstí, jejichž písemné zápisy se mu podařilo získat, se snažil poskládat jakousi plastickou mapu okolí. Čerpal z množství pramenů, nejen českých, ale i latinských a německých, které pro potřeby publikace nechal přeložit.

Nejstarším pramenem je Balbínův rukopis, nejmladším pak Váchalův text. Časové rozmezí pověstí tedy činí úctyhodných 300 let. Pochvalné mručení si vysloužila i informace o době, kterou editor Hájek strávil přípravami a sběrem vhodných textů. Celých deset let. Při závěrečné debatě vyplynulo, že množství pověstí je v současnosti již zapomenuto. Došlo tedy i na čtení některých z nich.

Vyprávění to bylo velmi zajímavé, určitě navnadilo obecenstvo k pátrání po dalších lidových povídačkách nebo minimálně k přečtení knihy, která je mimochodem výtvarně velmi dobře zpracována. Však se sami můžete přesvědčit, knihovnice z Knihovny Václava Čtvrtka vám mile rády knihu půjčí. Na další zajímavé povídání v knihovně se můžete těšit již 3. listopadu od 15 hod. Eva Havlovcová zavede návštěvníky knihovny do vrcholného středověku na dvůr Karla IV.     Michaela Sehnalová