Výstava a projekt vyhlášeného Roku Valdštejna jsou pojaté jako návrat vévody do českých dějin, na přípravách pracují politici, vědci, kunsthistorici, samospráva. Výstava bude zároveň vyvrcholením celoročních aktivit propojených tématicky osobou Albrechta a dobou, ve které žil. Již dnes mohou zájemci navštívit expozici většinou válečných artefaktů z Valdštejnovy doby, která podzimní velkolepou výstavu předznamenává, je instalována v historických prostorách Valdštejnského paláce a je přístupná o víkendech od 10 do 17 hodin. Samotný projekt začne 15. listopadu a potrvá do 17. února ve Valdštejnské jízdárně, součástí bude edukativní program pro mládež. Vystaveny budou domácí i zahraniční exponáty (mj. Německo, Rakousko, Itálie, Švédsko), některé se objeví úplně poprvé.

Příznivé ohlasy

„Prezentace vzbudila velmi příznivý ohlas, je vidět, že se schyluje k velkolepé akci. Je velmi příjemné, že se podařilo do celé akce vtáhnout senátora Tomáše Töpfera, který pracuje na doprovodném programu,“ říká starosta. Představen byl nový objev – horoskop, který vděčí za své odhalení tomu, že se nyní více bádá o Valdštejnovi. Zatím jsou tajeny podrobnosti, které mají být objasněny právě v rámci podzimní výstavy. Dokument zahalený tajemstvím se tak stane dalším vnadidlem pro návštěvníky. „Pro nás je potěšitelné, že dostáváme možnost dvouměsíční prezentace Jičína s Frýdlantem a Chebem ve vstupní hale, kterou veřejnost prochází do senátu, tedy další šance přilákat návštěvníky. V září pak připravujeme Jičínský den a zvažujeme vypravení autobusu pro zájemce,“ doplňuje Martin Puš.