Na první výzvu v květnu roku 1945 junáci v kroji nastoupili do služby revolučního národního výboru. Roman Valenta vzpomíná, jak se synem nájemce hotelu Slávie Standou Procházkou vyfasovali prázdné pušky a měli hlídat trať od nádraží až po Mazánkovy školky a zpět. Prázdné pušky bez nábojů jim dali proto, že neměli ještě vojenský výcvik. Potom nás přeřadili do Starých kasáren a sloužili jsme jako spojky a zdravotní pomocníci.

Obnova po válce

S ukončením 2. světové války, obnovou svobody a Československé republiky v květnu 1945 zahájilo skautské hnutí znovu svoji činnost. Vůdcovské zkoušky složili na podzim na chatě na Prachově Ladislav Vondráček – Ovar a Roman Valenta.


Dívčí odd. tábořil za Ostružném v rokli ve Sv. Anně, tohoto tábora se účastnila jako jedna z mnoha i Blanka Gabrielová – Moranová. První odd. skautů tábořil v Jizerských horách na začátku přehrady Souš, na levém břehu říčky Černé Desné pod vedením K. A. Blažka – Akely. Druhý odd. měl tábor u Pilského rybníka pod vedením bří. Joži Získala a L. Fendrycha. Pro tento tábor si členové připravili dvě pramice. Na témže místě po nich tábořil ještě 4. odd. Vlčata radostí z nabyté svobody vyslyšela volání svého Akely a sešla se s ním u poradní skály.

Město rozkvetlo žlutými šátky, vlčata se objevila v májových i všech ostatních slavnostech. Začaly první schůzky na rezervaci, chodila na výlety a připravoval se i první tábor, který se uskutečnil v červenci na hájence v Pařezské Lhotě. Malá vlčata spala na půdě provoněné hájenky, ti starší pak ve stanech postavených na dřevěných a jutových malovaných podsadách umístěných na zahradě. V kuchyni vládla nezapomenutelná ses. Fricová, vlčata si na vlastní vaření netroufla, vždyť nejmladšímu Broukovi nebylo ještě 6 roků. O výchovnou činnost se postaral br. dr. Opatrný a br. Nožička – Pardál.

Rok 1946

V roce 1946 složila vůdcovskou zkoušku ses. Jiřina Filsaková. Lesní školy se účastnili František Palas – Pes a Ladislav Vondráček – Ovar. V červnu se středisko ve velkém počtu účastnilo srazu Riegrovy oblasti v Turnově. Náčelníkem oblasti byl MUDr. Josef Moran – Rama. V závodech naše vlčata obsadila 1. místo. Tábořiště bylo na břehu Jizery. První dívčí odd. tábořil v Ledcích u rybníka Borůvek. Vedly jej ses. Jiřina Filsaková a V. Větrovská. Byl to velmi úspěšný tábor též zásluhou br. Marečka, lesníka v Ledcích. Jako bývalý skaut naučil děvčata mnoho užitečného.


Jaro a léto zastihlo vlčata připravená a lesní tábor nejdelší ze všech byl čtyřtýdenní – našel své místo na Orlím hnízdě v Prachovských skalách, kde byl postaven pro činnost Lesní školy. Tábor opět vedl svým osvědčeným způsobem Akela – Fric, o výchovnou a zájmovou činnost se postarali bří. dr. Bureš, Frant. Matějka a dr. Opatrný. Proti loňskému roku byl to tábor již náročný. Vlčata skládala odborky a stupně zdatnosti, u slavnostního ohně v rokli pod Orlím hnízdem pak na konci tábora starší vlčata složila vlčácký slib. Tam si také všichni zazpívali a do života navždy nesli vlčáckou píseň „Džungle ztichla, večer nastal, ke spánku se všechno krade. Jen v táboře smečky vlčat, na stráži je vlče mladé.“


Třetí chlapecký odd. pod vedením Romana Valenty – Bucka a Jirky Adama tábořil v lese u rybníka, nad Novou Vsí nad Popelkou.

Orlí hnízdo

Středisko získává zpět „Skautskou rezervaci“ na východním okraji Čeřovky s původní zděnou klubovnou a hřištěm na volejbal. Po německých vojácích dostává jejich dřevěnou boudu – stanoviště protiletadlové hlásky u Milohlídky. Tuto dřevěnou klubovnu nazývají „Orlí hnízdo“, byla přidělena 3. odd. Na rezervaci staví další dřevěný domek se dvěma klubovnami. Tento barák byl přivezen od Železného Brodu, kde byl postaven v roce 1939 a sloužil tam jako protektorátní celnice.


Celá tato skautská rezervace byla v činnosti až do rozpuštění Junáka, který byl československými bolševiky zakázán a rozpuštěn k 1. lednu 1951.
Vedoucím střediska byl vůdce A. Blažek, instruktory bří. Okrouhličtí – Gaudi a Šibal, Škaloud – Čkalov, Palas – Pes, MUDr. Jiří Filsak a Roman Valenta. Dívčí odd. vedly: 1. odd., dívky od 14 let Jiřina Filsaková, 2.odd., dívky do 14 let Věra Pašková, světlušky Lída Poledňáková.
Na podzim uspořádal dívčí kmen akademii, na které si vydělal hlavně na kuchyňské vybavení. Jako první použila toto nádobí Oblastní lesní škola v Prachovských skalách roku 1947.

Vzácné návštěvy

Dne 8.10. byl při návštěvě Jičína mezi skauty pan prezident dr. Edvard Beneš. Ve dnech 25.4. – 6.5.1947 uskutečnil do ČSR oficiální návštěvu bratr Lord John Wilson, ředitel mezinárodní skautské kanceláře v Londýně, vůdce anglické lesní školy pro vůdce v Gillwellu. Navštívil i město Jičín a Oblastní lesní školu v Prachovských skalách na Orlím hnízdě dne 1. května 1947. Další Oblastní lesní škola proběhla opět na Orlím hnídě 3.-15. srpna 1947 za vedení místonáčelníka Jaromíra Preiningera – Průkopníka, které se účastnili bří. Gandi a Šibal – Vokrouhličtí. V tomto roce absolvovali lesní školu Marie Bučinová a Zdeněk Pokorný v Ostružně.


O půlnoci z 9. na 10. srpna 1947 bylo zahájeno první poválečné tzv. Jamboree míru na Seině ve Francii, kde se sešlo 50 000 skautů z celého světa. Zahájení provedl Lord Wilson a gen. Lafone. Z ČSR se účastnila 500členná výprava vedená dr. Rudolfem Plajnerem a dr. Karlem Průchou. Naše výprava dorazila na Jamboree v Mondialu v pátek 8.8. a byla zařazena do podtábora Provence. Jedním z účastníků byl Vojtěch Kabeláč z Bolzanovy ulice v Jičíně, a ten vzpomíná: „Každým krokem přicházíš do cizí země, cizího světa, bez pasu, bez víza a bez měnění valut a peněz. Jedinou měnou jsou tu odznaky a drobnosti, nejlepší obchodníci jsou zdá se hned po Arménech Čechoslováci.

Nejužívanější slovo bylo čenž. Součástí byl dvoudenní pobyt v Paříži s prohlídkou Louvru, Notre Dame, Eiffelovy věže a jiné. Z Paříže jsme jeli k moři do Normandie, kde jsme tábořili na pobřeží u města Grand Campu. Byli jsme též u Darney, kde starosta čs. Junáka dr. Velen Fanderlík odhalil desku T. G. Masarykovi, který zde vyhlásil našim legionářům republiku. Navštívili jsme velké hromadné pohřebiště amerických vojáků, ležící vysoko ve Vogésách poblíž francouzského města Epinalu“.


Dívky tábořily za vedení ses. V. Větrovské u Stvolánek na Českolipsku společně s roudnickými skautkami za vedení ses. Jiřiny Filsakové, která se do Roudnice odstěhovala. Tábora se účastnily anglické skautky Eileen Wodhall a Constance Croshaw.


Druhý dívčí odd. a světlušky tábořily u hájenky u Sv. Trojice za Ostružnem za vedení Věry Hlaváčové. Vzpomíná Jiřka Hejduková – Škeble.
První odd. skautů tábořil na louce na levém břehu pod vjezdem trati do tunelu pod Spálovem proti soutoku Kamenice s Jizerou, za vedení bří. Blažka a L. Vokrouhlického. Táborová kuchyně byla v opuštěném stavení v blízkosti tábora. Na Jizeře byla postavena kamenná hráz sloužící pro koupání a pohon vodního kola na spodní vodu, které pak pohánělo dynamo vyrábějící proud pro zabezpečovací zařízení kuchyně a její nouzové noční osvětlení. Tento rok byl rokem tragického sucha.

Akela – Fric odjíždí

Smečku opouští Akela – Fric, který je služebně povolán vést rekreační podnik v Krkonoších ale naši skauti těží z jeho známosti a získávají velikou chalupu na Lahrových boudách nad Strážným a vlčata jsou prvními jejími obyvateli. Vedení tábora se ujali br. Matějka – Akela, nápomocen mu byl dr. Bureš, o skautskou náplň se staral velmi oblíbený br. Vokrouhlický - Šibal. Kuchyň byla tradičně v rukou kuchařek, vlčata s láskou vzpomínají na jídla, která jim připravily paní Burešová, Kredviková a Novotná.


Vycházky po tehdy ještě zalesněných Krkonoších, sportovní turnaj, kouzelné usínání celé smečky v jedné společné ložnici na půdě chalupy, mytí v ledovém horském potůčku, výlet na Snežku s nenadálým setkáním s polskými skauty – karcery, to jsou vzpomínky na krásně prožité mládí.


Poznámka: archivní fotografie byly pořízeny při oficiální návštěvě bratra Lorda Johna Wilsona v Jičíně v roce 1947.