Po krátkém vystoupení dětí měly bývalé učitelky, zdravotní sestry i provozní pracovnice dostatek času zavzpomínat na dlouhá léta, po která se věnovaly několika generacím dětí.