Kromě členů vystoupila i Dagmar Horáčková z publika.