Účinkuje Smíšený pěveckého sbor Foerster při Lepařově gymnáziu Jičín. „Nesmírně si vážím práce pedagogů na všech stupních. Vím, jak je těžká a zodpovědná, a když jsem uslyšel z úst sbormistryně Foerstra, že by byla schopna sestavit důstojný program ke Dni učitelů, bylo rozhodnuto. Vedení města i já osobně chceme tímto malým dárkem poděkovat všem kantorům za jejich každodenní práci,“ uvedl starosta ing. Martin Puš.

Jeho slova potvrdila oslovená Ivana Hanzlová, která díky dlouholetým kontaktům s mnoha renomovanými umělci s přihlédnutím k termínům mohla pozvat sopranistku Luisu Albrechtovou, tenoristu Miloslava Pelikána a basistu Pavla Vančuru. Spolu s nimi zazpívá domácí pěvecký sbor Foerster za doprovodu klavíristů Viléma Valkouna a Pavla Krčmárika. Koncert je určen nejširší veřejnosti, vstupné 100 korun, studenti a senioři 50. Podle starosty by měl být koncert začátkem nové tradice oprávněných díků učitelům.