„Vítáme tuto příležitost pro setkání lidí, kteří si mají co říci. Přijít může kdokoli. Potěší, když přinesete a vystavíte tu jakýkoli materiál o bohulibé činnosti (fotografie, plakáty, noviny, publikace…).

Linkový autobus odjede z Jičína v 15.20 a 15.55,“ uvedl za organizátory Bohumír Procházka.

Dvanáctý ročník Jivínského Štefana organizuje Štefanská komise, Nadační fond Jičín – město pohádky a Knihovna Václava Čtvrtka Jičín spolu s Prochorovinami.

Přinášíme seznam nominovaných na toto ocenění.

Nominace na Jivínského Štefana
za rok 2008

Čís Nominovaný Počin VERZE 26.1.
1 Artrosa Netradiční taneční skupina hořických mažoretů - za uvedení mnohých předtančení na plesech minulé sezóny i na dalších kulturních akcích nejen v Hořicích, ale i v rámci velmi širokého regionu. Byli viděni dokonce i v televizi.
2 Atlantický most, organizátoři Setkání studentů ze 6 zemí, kterým pořadatelé přestavili Jičín, jeho památky a kulturu. Na přípravě se podílelo několik organizací z Jičína.
3 Atlantický most organizátoři V Jičíně se o prázdninách konalo setkání mladých z 6 zemí. Tématem bylo budování mostů. Jičíňáci připravili bohatý kulturní program.
4 Běcharští Za to, jak si na okraji okresu dovedou zorganizovat a prožít kulturní život. Kalendář jejich akcí pro lidi za rok 2008 má 26 položek.

5 Bílek Karol Za jeho veliký podíl na organizování kulturního života v Sobotce i činnost publikační.
6 Bílek Karol Za knihu Malé dějiny Sobotecka. Materiálů je tolik, že se chystá 2.díl. Karol umí o badatelské práci i krásně vyprávět.
7 Bílková Irena Za skvělou přípravu a dramaturgii již 7. benefičního představení APROPO. Vše v duchu mládí, přátelství a hlubokých lidských citů.
8 Biograf Český ráj Za to, že na promítání nových českých filmů zvou tvůrce a dotvářejí atmosféru, o které film pojednává. Příklad: Karamazovi, Občan Havel, Tobruk.
9
2x Boháč Zbyněk a Kalousková Nataša
Za napsání a ilustrace knihy Polopohádky o Rambajsovi a jiných řemeslnících. Poutavým čtivem propagují tu nejen Železnici, ale i zapomenutá řemesla.

10 Bosáková Jana
Za navracení svátků a svátečnosti do života obce Ostružno (obnova poutě, dušičkové setkání aj.)

11 Brada – Rybníček, obec Za to, že oživují kostelík svatého Bartoloměje rozličnými koncerty (flétny, jazz) a tím získávají prostředky na jeho opravu.
12 Brada – Rybníček, obec Za vybudování nové naučné stezky ve vesnici a okolí, za pořádání koncertů a dalších akcí, kterými upozorňují na svou obec.
13 Bretová Milena Za dramatizaci a nastudování pohádky Jana Sobotky "Jak Malechovice skrz Alenčinu čertovskou svatbu k slávě přišly" se souborem Korálka z Dětenic.
14 Bucek Josef Je malířem mnoha žánrů a technik: od kovu, přes hlínu a dřevo až po klasické obrazy. Na své výstavě v zámku to dokázal.
15 Bucek Josef Za kulturní činnost v galerii J.B.Spektrum ve Vokšicích, za udržování provozu této své galerie.
16 Bukvičtí Za uspořádání hodnotného programu k vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku, v níž získali první místo v Královéhradeckém kraji. I za vydání brožury o dějinách obce.
17 Bukvičtí Za skvělou šňůru adventních koncertů v kapli. Vystřídalo se mnoho hudebních žánrů. Potěšující je skutečnost, že muzikanti byli i z vlastních zdrojů. Populární žánry se s církevním prostředím docela snášely.
18 Bechyňová Lada Vede Studio Šrámkova domu v Sobotce. Úspěšně navazuje na tradici, která započala v roce 1962. V roce 2008 slavila úspěch s představením Vlky plky.
19 Cermanová Jana a Mates Tomáš Za přípravu katalogu k 100. výročí Galerie plastik v Hořicích.
20 Čapounová Gabriela a babičky a dědečci z DD Mlátovice. Pod jejím vedením opět připravili pro Mlázováky vystoupení. Sehráli Pohádku o kohoutkovi a slepičce a Hrnečku vař.
21 Čerti z písku,
autoři Ocenění za skvělý nápad vyrábění soch z písku na festivalu JMP. Za vysoké nasazení pana sochaře i za důkladnost, kterou jeho parta zpracovala všechny detaily čertů
22 Červová Helena Paní starostka za to, že je v pravém slova smyslu tlukoucím srdíčkem a neúnavným organizátorem společenských a kulturních akcí v Libuni.

23 Devátá Monika a soubor fléten Za pravidelné pořádání koncertu v kostelíku na Bradech. Tím oživí historický prostor a pomáhají získat prostředky na jeho opravu.
24 Divadelní soubor J.K. Tyl – Hořice Za nastudování, uvedení a četné reprízování hry Osudy dobrého vojáka Švejka v režii Ladislava Dostála.
25 Doskočilovi Lucie a Pavel Za probouzení kulturního života v obci Vršce - Vánoční zpívání v kostele, oprava sochy sv. Jana Nepomuckého, vytvoření božích muk a lavičky na vršeckých humnech.
26 Dramatická výchova – kurz Do K-klubu se sjelo na 60 účastníků kurzu a uspořádali i představení pro Jičíňáky. Pracovníci K-klubu vše skvěle připravili a na setkání se podíleli.

27 Dubinová Tereza Za to, že na úpatí Zebína držela tříhodinovou přednášku o čarodějnicích, čarodějnických procesech a náboženských souvislostech.
28 Ekologický areál Čtyřlístek, tvůrci Pan učitel Kynčl se svými žáky a Technickými službami připravili na 4. ZŠ naučnou stezku, přírodopisnou a historickou. Ocenění pro všechny, kdož se na vybudování stezky podíleli.
29 Ertl Milan Za velmi zdařilou seminární práci o hořickém židovském lékaři Jaroslavu Kafmanovi, s níž úspěšně reprezentoval školu na celostátní soutěži mladých historiků a s výsledky svého bádání seznámil veřejnost na pietním setkání v hořické synagoze při příležitosti 66. výročí transportu Židů z Hořic.
30 Formanová Eliška, Sytná Marie Starostka a místostarostka Bukvice, za to, že dokázaly získat spolupracovníky a přivedly Bukvici až k vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku a v kole celostátním k ocenění za cílevědomý přístup ke komplexnímu rozvoji obce.
31 Franc Václav Za novou knížku Něco na zub, kterou pokřtil v lednu v Knihovně V. Čtvrtka. Jde o příběhy z jeho zubařské praxe.
32 Gottlieb Jaromír a Klipcová Barbora Za realizaci výstavy o valdické kartouze. Výstava představuje koncepčně celek, sděluje již svým uspořádáním centrální myšlenky „barokní cesty“, je přínosem k regionální historii a má velmi kvalitní odborné zázemí.
33 Gymnázium a SOŠ Hořice, studenti 7.A, 3.B, 3.C Za velmi zdařilé zorganizování a provedení Pestrého zábavného večera s názvem Kabaret.
34 Gymnázium Hořice, studenti a učitelé (Rolfová V., Konířová J., Tomíček J., Nosková M., Horák T. a další). Za skvělé zorganizování letošního družebního pobytu dětí z dolnolužického gymnázia v Chotěbuzi v Hořicích.
35 Hofmanová Anna Za výstavu svých půvabných obrázků květin a okolní krajiny na Valdické bráně.
36 Horáček Josef Za výstavu v knihovně, která prokázala univerzálnost jeho výtvarného projevu. Obrazy všech žánrů, loutky. Hraje divadlo, zpívá..
37 Chodějovská-Bílková Eva Byla hlavním autorem Historického atlasu Jičína, díla představujícího užitečný příspěvek k dějinám města. Pozoruhodný byl i křest knihy na Lepařově gymnáziu, spojený s kulturním programem a výstavou dokumentů. Atlas je vhodný pro školy, odborníky i ostatní zájemce.
38
2x Jandejsek Pavel a Jičínské kvarteto Za to, jak naplněni elánem a zájmem přinášet druhým procítěné hudební zážitky pořádají koncerty. Výtěžek z koncertu v Porotním sále věnovali na opravu varhan u sv. Jakuba v Jičíně.
39 Jičínská beseda
Za to, že hned po svém ustavení začala jednou měsíčně pořádat vlastivědné a historické přednášky. Téměř padesát lidí na prvních dvou svědčí o její oprávněnosti.
40 Jinolice – obec Za opravu zvoničky na návsi a obnovu vyzvánění v poledne a v podvečer. Znovuvysvěcení zvoničky bylo důstojnou slávou.
41 Jiránek Radek Za to, že se spolupracovníky vytvořil z kruhových objezdů v Jičíně nejen silniční stavbu, ale i architektonické dílo.
42
2x Kábrt Petr Za přípravu řady výtvarných i fotografických výstav v Lodžii, kde představil místní umělce. Příklad bratři Hochmanové a Václav Kořínek.
43 Kaprálová Eva Za to, že dělá v Běcharech divadlo i jinou kvalitní kulturu a nemíní slevit do podbízivosti. Do školy, kde je ředitelkou, vnesla náročnější pohled na divadlo. Její práce představuje obhajobu malotřídních škol.
44 K-klub a spol. Za to, že drží krásný staročeský zvyk „Vynášení Morany“
45 K-klub, S-divadlo Za nastudování Snu noci svatojánské a za úspěšné představení v létě v Lodžii. Skvělé představení, skvělé kostýmy.
46 Klipcová Barbora Za to, že s kolegy uspořádala naprosto jedinečnou výstavu “Valdická kartouza – Uzamčený svět – historie kláštera 1627-1782” a připravila obsáhlý a fundovaný doprovodný katalog.
47 Klub českých turistů Za to, že důstojně, vkusně a zajímavě oslavili 120 let od svého založení. Povídání, výstava v muzeu a hlavně pak vzpomínky.
48 Knihovna Tuř Za drobné, ale významné kulturní aktivity – dětské dílny, výroba adventních věnců a další.
49 Komárková Martina Za červnový křest svých dvou knížek. Sbírky poezie Prašní lidé a díla pro děti O pastelce bez barvy.
50 Kopidlenští Za to, jak vzorně se spolupracovníky připravili 25.2.2008 Štefana jako setkání lidí, kteří si mají co říci.
51
2x Kopidlenští Za uspořádání akce Vzhůru Kopidlno! i v dalším roce. Dokázali tak, že dřívější nakročení bude mít pokračování. Skvělé setkání Kopidlenských s kulturou.
52 Korálka
Dětenice Za to, jak tento dětenický divadelní soubor dětí ze ZŠ a MŚ hraje moderní divadlo. Pohádka o tom, jak byla zavedena dráha do Malechovic, je skvělá.
53 Korálka st. Dětenice Za divadelní představení Pré – aneb Jak to chodí v polepšovně. Soubor si upravil hru J. Suchého Revue z polepšovny a skvěle ji předvedl.
54 Kracík Pavel Za zajímavou přednášku o jičínském posvícení, ale i o vzniku posvícenských tradic vůbec.
55 Kracík Pavel
s přáteli Za zorganizování Jičínské besedy, která nastoupila třemi zajímavými přednáškami.
56 Kracíková Jindřiška
Za svědomitě připravenou a poutavým způsobem podanou přednášku Chanuka, svátek světla, doloženou praktickými ukázkami.
57 Krausová Kateřina a ostatní Za to, že jako pedagogové gymnázia v Nové Pace spolu s žáky připravili na půdě školy unikátní galerii a otevřeli výstavu.
58 Kula Za to, že toto Divadlo herců s mentálním postižením připravuje každý rok jedno nebo dvě představení. Hrají vozíčkáři i jinak postižení a je to kvalitní divadlo.
59 KZMJ a ostatní Za spuštění letního kina v Lodžii. Výběr starších filmů vhodně zapadal do prázdninové atmosféry. Letní kino už dlouho v Jičíně nebylo.
60 Lepařovo gymnázium Jičín, 1.A Za nápadité a skvělé zinscenování Vánočního příběhu, který si nejenom napsali, ale i s potěšením sehráli.
61 Lezecký kroužek Prachov Za ročenku jičínských horolezců, která je nejen přehlídkou činností, ale i skvělou beletrií. Příhody o horách nepostrádají humor, ani tam, kde nás mrazí.
62 Lhoták Martin Za architektonický návrh výstavy Rakouské námořnictvo uskutečněné v galerii jičínského muzea a za doplnění výstavy dětským programem.
63 Lhoták Martin Za významný podíl na uspořádání výstavy o valdické kartouze v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně.
64 Libošovičtí Za uspořádání svatomartinského setkání s bohatým programem (křest knihy, divadlo). Lidé si rádi přišli popovídat a pobavit se. Byl i průvod se světýlky
65 LIS Za vydání almanachu Sedm střípků duhy. Členové Literárního spolku při knihovně V. Čtvrtka v Jičíně přispěli tu svými díly rozličných žánrů a vznikl zajímavý celek.
66 Literácy, spolek Za úžasnou šňůru koncertů a rozličných vystoupení, např. při Trojiční pouti v Ostružně.
67 Luniaczek P.
a spol. Za oživení letošního ročníku JMP zorganizováním šachové hry se živými figurami na nádvoří zámku.
68 Malechovičtí Za to, že I malá vesnička (18 obyvatel) má své webové stránky a na nich podává zprávy o veškerém dění. Zajímavé – dění i stránky.
69 Milíčeveští a Slatinští Za uspořádání Pohádkového lesa v zámeckém parku v Miličevsi. Soutěžily děti, bavili se i přišlí dospělí, i klienti ze zámeckého Domova důchodců.
70 Miškovský Michal Za péči, kterou věnuje prostoru biografu, za nápad a realizaci provozování letního kina v Lodžii.
71 Mladí hořičtí výtvarníci Za to, že nezklamali a opět zahájili výstavní sezónu v muzeu výstavou svých nejnovějších prací, tentokrát nazvanou Cirkus.
72 Muzeum přírody Český ráj Za březnové otevření expozice handicapovaných umělců. Výstava má krásný název: Ne ruka – to duše maluje.
73 Na prach off – hudební skupina Za úspěšnou propagaci punkové hudby na okrese Jičín a za několik nezapomenutelných koncertů v letošním roce.
74 Nožička Pavel Ta to, jak v KZMJ vytvořil tým zaměstnanců, krásně a mimořádně nadšených pro svoji práci, což je navenek velmi viditelné.
75 Občanské sdružení SH Za uspořádání pořadů ve Vokšicích: Prvomájové odpoledne a Hudebně-literární festival (účinkovali Hana Kofránková, Alfred Strejček a Štěpán Rak).
76 OS Čtyřlístek Za to, že hned od počátku své činnosti (vzniklo v roce 2008) dává o sobě vědět hodnotnými akcemi. Uspořádalo tvůrčí dílny pro děti a rodiny, šipkové turnaje, při festivalu JMP vyráběly se vkusné čtyřlístky.
77 OS JB Spektrum
(Galerie Vokšice) Za pořádání výstav a doprovodných pořadů ve Vokšicích.

78
2x OS Jičínská beseda, Kracík Pavel Za vytvoření historicko-kulturně-vzdělávacího programu, jeho periodicitu, přínosný obsah, vysokou úroveň. Jičínská beseda dobře koná.
79
2x OS Maminec
Libuň Za všechny akce, které toto mateřské centrum připravuje, například za listopadovou módní přehlídku, která zcela zaplnila libuňskou sokolovnu.
80 OS Paměť Za to, jak se tento nový spolek předvedl uspořádáním vzpomínkového setkání k roku 68 na Letné v Jičíně a přednáškou ke vzniku republiky.
81 OS Prove Hořice Za uspořádání dalšího ročníku filmového festivalu v Biografu Na Špici, především za promítání dokumentů o holocaustu.
82
2x OS Stezka
Za vybudování naučné stezky mezi Vysokým Veselím a Češovem po zajímavých památkách s půvabnými výhledy. Otevření stezky byla společenská záležitost i příležitost k výstavě.
83 OS Tatobity a OS Malechovice Za uspořádání čertovské svatby na mýtince v Malechovicích – v rámci festivalu JMP.
84 OS Zebín Za uspořádání dalšího, tedy osmého ročníku ekumenického festivalu s programem, přednáškami, ale i výstupem ke své patronce Máří Magdaleně na Zebín.
85 Obec Ostroměř Za zdařilé zorganizování sjezdu rodáků s bohatým programem.

86 Pavlíková Eva Za krásné a vkusné instalování čertů a ostatní výzdoby v Porotním sále v Jičíně při festivalu JMP.
87 Pěvecké soubory Ratibor a Vesna Hořice Za vystoupení v čase adventu, především za vánoční vystoupení na všech odděleních hořické LDN a také za velmi zdařilý koncert Vánoční pastorale v Divadelním sále radnice.
88 Pírková Jitka Za uspořádání 6 fotografických výstav v r. 2008. Pozoruhodné byly například Jičínálie na Valdické bráně.
89 Pokorný Jakub Světla pískovcových lamp nevšedním způsobem pod jeho vedením rozsvítily libuňskou faru, odkud jako by vyzařoval genius loci A. Marka a F.Kavána.
90 Pokorných – rodina Za výstavu ve Vokšicích, kde byla keramika, kámen, kov, dřevo. Matka Zlata, syn Jakub pozvali Renatu Štěpánkovou (obrazy) a Žanetu Vaníčkovou (krajky).
91
2x Pospíšil Michael a Literácy Za soustavnou propagaci barokní hudby v řadě autentických koncertů a vystoupení v Jičíně a širším okolí při nejrůznějších příležitostech místní kultury. Propojuje profesionální a amatérské hudebníky a zpěváky a umožňuje jim tak setkávání přímo na jevišti.
92
4x Pospíšilová Alena
Za dramaturgii festivalu JMP 2008. Hlavně za zdůraznění nezbytnosti knihy pro smysluplnost lidského života v dnešní „počítačové a mobilové“ době. Za aktivity v jičínské knihovně v roce 2008 i za akce v Malechovicích (např. sv. Martin).
93 RM a G Jičín Za Svatojánskou noc na nádvoří zámku a v Lodžii. Důstojné připomenutí kouzelné noci.
94 Roušar Josef Za precizně připravenou a poutavě prezentovanou přednášku o svém putování Svatou zemí.
95 Rychterová Věra, Pospíšilová Alena Za obrovskou práci, kterou předvedly při organizování čertovského 18. ročníku festivalu JMP.
96 Řeháková Martina Za zorganizování kulturně společenských zájezdů žen pod názvem Babatour.
97 Řehečské kvarteto Za to, jak s radostí a pro radost hráli od pátku do neděle na festivalu JMP, i za jejich vystoupení v literární kavárně Symbióza v Praze.
98
2x Řehečské kvarteto Za to, že otextovali většinu lidových písní na řehečské motivy, vystoupili na Řehečské slepici, na festivalu JMP, že hráli a zpívali i v Praze.
99 Řehečtí Za to, že u příležitosti padesátiletého zavedení elektrického proudu do vsi uspořádali příjemnou vzpomínku, která byla i setkáním rodáků.
100 Scott Hansen Za skvělé představení divadla jednoho herce s názvem The Angličan. Jazyková komika, mimika, minimum rekvizit. Hrál na různých místech Jičína.
101 Sdružení rodáků a přátel Řehče Za uspořádání literární soutěže a velkolepého zábavného odpoledne v knihovně. Za důkaz toho, jak pár lidí udělá dobrou věc.
102 Seco Group Za oslavy 120 let strojírenské výroby v Jičíně, které uspořádal 1.5. Účastníci si rádi připomněli historii Agrostroje.
103 Smolík Robert
a spol. Za Valdštejnské dny a organizaci programu na nádvoří zámku. Akce byla na vysoce divácky úrovni, a při tom si zachovala historickou i uměleckou hodnotu.
104
2x Sobotka Jan
Za to, že pro větší slávu města Jičína napsal pohádkové příběhy O čertu Pepiášovi. U příležitosti letošního čertovského festivalu vyšlo pokračování.
105 Sokol Jičín Nejen za svoji říjnovou akademii, ale i za to, že jezdí vystupovat se svým cvičením i do okolí.
106 Spolek železnických sousedů Železnické dámy - jako čertice - skvěle zorganizovaly průvod při festivalu JMP. S humorem, ve vtipných kostýmech tuze oživily průvod.
107 Stránský Petr Za to, jak pan učitel libáňské ZŠ vede dramatický kroužek. Na příkladu hry o tom, jak šli červotoči do houslí, dokazuje, že nemíní slevovat z umělecké úrovně.
108 Svoboda Josef Za vnášení kultury do Domova důchodců vybudováním skleníku, kde pěstuje květiny pro dámy z domova.
109 Ščigol Michal Za půvabnou knížku s názvem Malby. Vydalo nakladatelství Gentiana, podíleli se V. Burjánek a grafik Ondřej Klos.
110 Šmíd Ivan Umělecký drvoštěp, tak se pan řezbář sám nazývá. Měl skvělou výstavu na Bráně, na které byla i jeho busta profesora Preclíka.
111 Šourek Jiří Za podíl na organizaci akce Vzhůru Kopidlno! a oslav zahradnické školy. Spolupracuje se základní školou při odhalování historie Kopidlna.
112 Tmějová Lída Za to, jak úžasným způsobem připravila na festivalu JMP tvůrčí dílny dík skvělé spolupráci se všemi školami, které je vytvářely.
113 Tomíčková Oldřiška Za iniciování a organizaci řady kulturních akcí v Hořicích týkajících se historie i současnosti Židů. Stará se o výstavy, pořady, přednášky, vzpomínkové akce, besedy.
114 Tomíčková Oldřiška, Bukač Václav Za vydání zajímavé knížky o Hořicích. Jmenuje se Hořice odedávna do dneška.
115
2x Úlehla Vladimír
Za knihu o Václavu Fejfarovi, kterou vydala Knihovna Václava Čtvrtka jako 3. svazek edice Jičínsko. Prof. Úlehla popsal nejen zajímavou osobnost jičínského starosty, ale i dobu, ve které V. Fejfar žil.
116 Ulrychová Eva Za uspořádání výstavy o archeologii Jičínska a za poutavé vyprávění na vernisáži.
117 Valter Jiří Qido Za pokračování v sérii výstav regionálních umělců ve své galerii Na Špejchaře v Bukvici.
118 Valter Jiří Qido
Za výstavu svých akvarelů a kreseb tuší v Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně. Na jeho kresbách zůstanou zaznamenány chalupy, které pomalu odnáší čas.
119 Vávra Jaroslav Za vedení pěveckého kroužku v ZŠ Železnice, za dirigování sboru Jizeran. Nominace je i za řadu vystoupení v Železnici i jinde.
120 Vitiněveští Za vysazování lipové aleje. Rodiče a dědečkové vysadili každému dítěti ze vsi jednu lípu. Alej od nádraží ke vsi – to už je kulturní událost a příležitost k setkání.
121 Voda Miroslav Za vedení klubu přátel české písničky, za pořádání setkání s českou písničkou, které probíhá každou prázdninovou neděli na Samšině.
122 Vysokoveselští Za uspořádání výstavy VV 100 let městem. Lidé si rádi zalistovali v kronikách, prohlédli fotky i další dokumenty.
123
2x Zahradnická škola Kopidlno
Za zorganizování Kopidlenského kvítku, akce s bohatým programem (soutěž v aranžování, poznávání, setkání absolventů…). Škola se zapojila i do akce Vzhůru Kopidlno!.. Za uspořádání skvělé oslavy 60 let trvání školy.
124 Zajíček Martin Za divadelní představení Sen noci svatojánské v areálu Libosadu na vysoké umělecké, prakticky profesionální úrovni. Představení mělo atmosféru a mohlo by se srovnat s podobnými realizacemi v přírodě či zámeckých areálech.
125 Závěsné divadlo Za to, že v rámci festivalu Mezi patry na začátku prázdnin sehrálo na Valdické bráně 5 Pinterových aktovek. 11 členů souboru odvedlo skvělou divadelní práci.
126 Zobinová Zdena Za víc než obětavou službu sezónní průvodkyně v Masarykově věži samostatnosti v Hořicích.
127 ZŠ Běchary Za to, jak hrají pod vedením paní řídící Evy Kaprálové divadlo. Také za uspořádání divadelní přehlídky.
128 ZŠ Bodláka a Pampelišky Veliš Za oživování galerie vybudované na půdě školy ve Veliši. V květnu byla výstava věnovaná cestování. Trofeje, fotky, deníky.
129 ZŠ Libáň Za nostalgicky, ale i věcně a pro všechny zajímavě uspořádanou oslavu 111 let trvání školy. Pamětníci si nad kronikami a fotkami přišli na své.
130 ZŠ Libuň Za jedinečnou výstavu zaměřenou na přírodu Myslivost – včelařství – rybářství.
131 ZŠ Slatiny a MŠ Milíčeves Za uspořádání jedinečného vánočního koncertu. Protože jde o malou školu, účinkovali všichni žáci i zaměstnanci ZŠ. Přizvali 15 dětí z MŠ. Součástí byla i výstava prací žáků školy.
132 ZUŠ Hořice Za skvělé zorganizování oslav 50. výročí založení školy, za úžasný koncert i za uspořádání historicky prvního plesu ZUŠ.
133 ZUŠ Hořice Za velmi bohatý program v čase adventu, za účinkování při několika adventních koncertech i za zpívání koled u betlému v hořickém kostele.
134 ZUŠ Hořice, žáci literárně-dramatického oboru Za vystoupení na akcích pořádaných v rámci Dnů židovské kultury v Hořicích. Žáci se připravují pod vedením paní učitelky Štěpánky Fléglové.

Nominace na Jivínského Štefana
dlouhodobé zásluhy (dáno 2008)

Čís Nominovaný Počin VERZE 26.1.
1D Benešová Jana Za dlouholetou podporu a spoluvytváření kulturních akcí v knihovně nad rámec pracovních povinností. Například za přípravu almanachů LIS, internetových stránek knihovny atd.
2D Bílek Karol Vynikající historik a archivář, znalec historie Sobotecka, spoluzakladatel Zpravodaje Šrámkovy Sobotky, autor mnoha odborných i populárních článků a knih (Zmizelé Sobotecko, Kdo je kdo v dějinách Sobotecka, Malé dějiny Sobotecka 1.díl)
3D Bílková Eva Funkci jičínské kronikářky koná se svým vysokým nasazením. Výčet jejich ostatních bývalých a současných aktivit je dlouhý: Občanské sdružení SH, Listy starohradské kroniky, aktivní členství v mnoha organizacích od OS Lodžie až k OS Jičínská beseda … . Mnoho odborných i populárních článků a knih.
4D Bona Vita – komorní pěvecký sbor z Hořic Již téměř dvě desítky let obohacuje kulturní život ve městě a v širokém okolí. Spolupracuje na významných projektech např. s Hořickým komorním orchestrem a ženským sborem Cantus Feminae z Nechanic.
5D Bradna Bohumil,
Markvartice Díky němu pijeme dobré bylinkové čaje a na zarostlé pusté pastviny se vrací květnaté louky. I to patří do našeho kulturního bytí.
6D Bukač Václav Nejen za dlouholetou práci ředitele hořického muzea, ale také za vynikající práci grafickou, kterou již po několik desetiletí obohacuje zdejší kulturní dění, za grafickou úpravu Hořických novin a v neposlední řadě za grafické zpracování knihy Hořice odedávna dodneška, za níž v letošním roce získal ocenění Osobnost roku.
7D Červová Helena Paní starostka se spolupracovníky dělá mnoho pro oživení kultury v Libuni (např. Fara plná světel, retrospektivní módní přehlídka, činnost spolku žen Maminec apod.)
8D Divadelní soubor Miletín Již tradičně pořádají jak jarní, tak podzimní divadelní festivaly. V letošním roce sami nastudovali hru Hadrián z římsů.
9D Erben Antonín Organizátor společenského života na Kopidlensku. Pečuje o obnovu soch, alejí. Propaguje včelařství. Přispívá do Kopidlenských listů.
10D Franc Václav Organizátor Řehečské slepice, duše literárního spolku, úspěšný účastník mnoha literárních soutěží a vydavatel novin a časopisů a svých knih.
11D Hanzlová Ivana Za práci v pěveckém souboru Foerster, který při Lepařově gymnáziu kdysi založila a stále řídí. Foerster patří do obrazu jičínské kultury svým pravidelným koncertováním, měl řadu úspěchů i na přehlídkách sborů, reprezentoval město Jičín v partnerských městech v zahraničí.
12D Havránek Jan,
Austrálie Procestoval 80 zemí světa a o každé cestě píše poutavou zprávu, kterou zasílá i do Čech.
13D Hladíková Jana Propagátorka paličkování. Vede kroužek, pořádá výstavy, tvůrčí dílny… Úspěšná moderátorka Hylmarova Kopidlna.
14D Hlaváč Josef Po mnoho let bylo jeho jméno spojeno s kulturním domem v Jičíně a kinem, loutkovému divadélku Srdíčko je věrný dodnes…
15D Hořické noviny,
redakce Již 13 let přinášejí místní zpravodajství i vlastivědné stránky. Čtou se nejen v Hořicích, ale i v širším regionu.
16D Hořické sochařské symposium, Rychtermoc Roman, Samohrd Martin a další Za uspořádání již sedmého ročníku symposia, za to, že se v lomu U Josefa opět sešli sochaři z různých koutů světa, že zde opět vznikla pozoruhodná umělecká díla, která opět zdobí královéhradecké nábřeží, za to, že zdejší staletá sochařská tradice pokračuje…
17D Hořický komorní orchestr Již více než dvě desetiletí obohacuje kulturní život nejen v Hořicích, ale i v širokém okolí a spolu s komorním sborem Bona Vita a dalšími sbory z okolí se podílí na významných hudebních projektech.
18D Jiterský Jan, ředitel ZŠ Bodláka a Pampelišky Za péči o školu, za způsob jejího vedení.
19D Kafka Ivan Vedoucí Klubu přátel města Soboty, pod jehož hlavičkou dlouhá léta vydává propagační a upomínkové materiály, pohlednice, knihy a filmy o Sobotce i o Českém ráji. Organizátor soboteckého jarmarku.
20D Knapová Eva,
John Aleš Za mnohaleté a úspěšné úsilí o znovuzhotovení a znovupostavení sochy sv. Václava na původní místo v obci Valdov. Slavnostní odhalení se uskutečnilo r. 2008 ve sváteční den světce.
21D Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně Vzorně plní funkci kulturního zařízení v Jičíně, ale nezapomínají na pomoc knihovnám v regionu. Další aktivity: Galerie radosti, besedy, péče o LIS a další.
22D Kocourek Karel,
Kýr Aleš Za reinstalaci výstavy o historii valdické kartouzy a za programové vytváření místa kulturního využití v tomto ústředním, památkově cenném objektu Věznice Valdice, a to nyní s trvalou expozicí příslušného tématu.
23D
5x Košťálová Lidmila Za péči, kterou věnovala jičínské knihovně. Odchází do důchodu podle pravidla v nejlepším skončit, i když mohla dál životaschopně knihovnu vést.
24D Kubů Naďa Za všechny její aktivity (přednášky, články, knihy), které prospívají udržování a především zkvalitňování péče o památky nejen u nás v Českém ráji.
25D
2x Kynčl František Za dlouhodobě úspěšnou činnost na poli ekologie. Jeho zásluhou vyrostl u 4. ZŠ Ekologický areál Čtyřlístek. Za víc než 10 let jím prošla řada dětí, které dobře znají myšlenku trvale udržitelného života.
26D Liniaczek Petr Dokumentuje lidovou architekturu, jeho zájem sahá i na Jičínsko. Dokladem je několik výstav fotografií, třeba ta v Knihovně V. Čtvrtka.
27D Loutkářský soubor Zvonek Přináší svými pohádkami pravidelně radost nejmladší divácké generaci.
28D Macák Jan Spoluzakladatel Bluegrassové skupiny Větráci a spolupořadatel Banjo jamboree Kopidlno. Touto muzikou proslavil své město. Muzice zůstává věren. Vyučuje mládež na kytaru a banjo atak si hledá nástupce.
29D Městská knihovna Hořice Za všechny akce pro malé i velké čtenáře i za organizování zajímavých, především cestopisných přednášek.
30D Muzem Železnice Za řadu výstav, například obrazů Michaila Ščigola. Je jich každý rok několik a jsou spojeny s hudbou i příjemným setkáním.
31D Muzeum přírody ČR V muzeu na Prachově jsou nejen výstavy o přírodě, ale i výtvarné. Je tu mnoho přednášek i jinak příjemných setkání.
32D Obec Holovousy Za všechny zajímavé akce v průběhu roku pro děti i dospělé, za oživování kdysi odepsaného kostela sv. Bartoloměje.
33D OS Baševi V červnu konečně otevřeli Synagogu. Dlouholeté úsilí bylo korunováno zaslouženým úspěchem. Jičín získal další pěkný kulturní stánek.
34D OS klub Klokánek Hořice Již od r. 2002 pořádá ve městě akce nejen pro handicapované děti, letos to byl opět dětský den, benefiční akce HANDI@KAPSA nebo koncert s Richardem Pachmanem.

35D OS Open Art Nová Paka Za pořádání prázdninových dílen pro děti (filmová, jezdecká, kamenářská, divadelní, hudební aj.) Konají se už 7. rokem, jsou u dětí oblíbené, vzbuzují v nich zájem o různé obory, rodiče se mohu seznámit s výsledky práce svých dětí.
36D Osmantzik Erhard
Pater Za péči o opravu kostelů na Peckovsku a za iniciování rozvoje kulturního a společenského života s nimi spojeného.
37D
2x Pavlíková Eva Za dlouholeté vedení výtvarných dílen, výzdobu školy, zejména pak sérii výstav od řemesel až po průřez dějinami Libuně.
38D Pelcovi ze Sobotky Za jejich růže pod Humprechtem, které nejen zkrášlují na pohled, ale i kultivují uvnitř.
39D Peroutka Štěpán Za to, že nechává kašnu na nádvoří zámku stále stříkat, že se o její provoz i v zimě stará a že nám tím její tichá činnost v mrazech navozuje dříve neznámé myšlenky – i obrazy…
40D Plachý Jiří Po mnoho let připravuje amatérský archivář a kronikář ve Slavhosticích výstavy o dějinách obce a činnosti spolků. V roce 2008 měla výstava název Zatoulané osmičky.
41D Pod Zvičinou, redakce (při gymnáziu a SOŠ Hořice) Za přípravu už 13 ročníků oblíbené vlastivědné čítanky, která připomíná zajímavá místa a významné osobnosti z Podzvičinska.
42D Pokorný Karel Je více jak 25 let aktivním amatérským filmovým autorem desítek filmů s různorodou tematikou, od hraných po dokumenty. Pro svoji tvorbu čerpá náměty ze svého okolí.
43D
4x Pospíšilová Alena Za celoživotní práci s knihou. Za různé aktivity v bydlišti v Malechovicích. Za úspěšnou dramaturgii festivalu JMP 2008…
44D
4x Procházka Bohumír Za neutuchající dlouhodobé kulturní počiny, odvahu, ale i serióznost. Také za otcovství nejen Štefanské a zapojení se v roli spoluorganizátora většiny jičínské i regionální kultury. Za vydávání vlastních Prochorovin, šíření neoficiálních názorů a jiných pohledů na věc, než jsou tzv. odhlasované.
45D Řehečská slepice - organizátoři Jedinečná literární soutěž, kterou pořádá jedna z nejmenších obcí. Nejde jen o práce z celé republiky, ale i o příjemné odpoledne při vyhlašování výsledků.
46D Sádlo Miloš Kronikář Ketně od roku 1976. Jako schopný výtvarník doplňuje kroniku i vkusnými kresbami. V poslední době i fotkami.
47D Sezima Jan Za vše, co dělá pro hořickou kulturu jako ředitel Domu kultury Koruna.
Např. Jazz Nights, Hořické hudební slavnosti, neustále se rozrůstající Klub přátel hudby, divadelní předplatné… Přivádí do Hořic kvalitní profesionální umělce a podporuje i místní amatérské hudební, pěvecké a divadelní spolky. Sám je výborným houslistou a zakladatelem Hořického komorního orchestru a aktivním členem taneční skupiny Artrosa.
48D Skauti Hořice Za skvělý první ples hořických skautů, za celoroční práci s dětmi, za letní tábory, výpravy a další zajímavé akce a v neposlední řadě i za to, že každoročně přivážejí 23. prosince do Hořic betlémské světlo, zpívají koledy a vytvářejí skvělou vánoční náladu.
49D Strážci Rodinného krbu Kteří se starají o děti a pohodu těch, kteří páchají rozličné kousky ve jménu kultury.
50D Suchoradská Jaroslava Kvalitně a s láskou zpracovává kroniku své obce Mlýnce už dlouhou řadu let.
51D Šádková Květoslava Koná dlouholetou práci s dětmi – nácvik hodnotných kulturních vystoupení,vedení zájmových kroužků apod.
52D Václavů Ivana Učitelka ZUŠ Hořice a sbormistryně dětských sborů Písnička a Musica, sbormistryně flétnového souboru Pifferaios z Lázní Bělohradu, členka komorního pěveckého sboru Bona Vita a Komorního kvarteta při hořické ZUŠ. Za vše, co dělá pro kulturu.
53D Vališka Radomír Dětenický pan starosta hraje a organizuje divadlo, s přáteli pořádá Foerstrovy Osenice, srazy rodáků, letní tábory a další akce k obohacení života ve vsi.
54D Valter Jiří Qido Galerista, který ve své galerii Na Špejchaře v Bukvici nevystavuje jen svá díla. Spoluorganizátor mnoha kulturních akcí v Bukvici.
55D Veselý Jaroslav Za práci pro festival JMP, za propagaci Jičína vůbec. Je členem redakční rady sborníku od Ještěda k Troskám, kde propaguje Jičínsko.
56D Zatloukalová Blažena Za práci pro ženský pěvecký spolek Vesna v Hořicích, pro hořickou kulturu vůbec, za přátelství a milý úsměv, za nekonečnou obětavost pro druhé… Letos slaví 90. narozeniny.
57D ZŠ Libuň, pracovnice Za všechny akce, kupříkladu za předvánoční posezení pro seniory, pečlivě zorganizované i s bohatým programem (mažoretky apod.).