Nechceme, aby žádné z bohulibých konání zůstalo nepovšimnuto. Rádi pozveme všechny navržené k popovídání, rádi všem poděkujeme. Těšíme se, že čtenáři naší výzvy zavzpomínají na to, co hezkého se v roce 2009 v kultuře na okrese událo a přispějí k nominaci.

Návrh na Štefana může provést každý, stačí uvést jméno a adresu nominovaného (jednotlivce či skupiny) a stručné zdůvodnění, kategorii, jméno a adresu navrhovatele.

Své návrhy můžete posílat do 31. prosince tohoto roku na adresu koordinátora Štefanské komise Bohumíra Procházky, Sokolovská 367, Jičín, e-mail:Jivinsky.Stefan@seznam.cz , tel. 493 523 492.

V nominaci je třeba uvést, zda se jedná o dlouhodobé zásluhy (za nejméně pět let činnosti) nebo kulturní počin za rok 2009. Štefanská komise, Nadační fond Jičín město pohádky, Knihovna Václava Čtvrtka Jičín, Prochoroviny

Udělení letošního ocenění je plánováno již tradičně na datum 25. února, tentokrát v libuňské sokolovně. Při poslední této pořádané akci bylo zaregistrováno 218 nominací.