Vernisáž se uskutečnila ve velkolepém duchu. Přišlo se na ni podívat více než sto lidí napříč všemi generacemi.

Ať mládež cvičí
Po skladbě Nový život od Josefa Suka se slova ujala Blažena Bohuňovská, starostka jičínské sokolské jednoty.
Připomněla, že Sokol má důležité místo i v současnosti.

„Podstatné je, že děti tu cvičíme všestranně. Mládež si ničí páteř u televize, ale nejde jen o tohle. Sportující často cvičí jednostranně, a to také ohrožuje pohyblivost v pozdějším věku," upozornila na nešvary.

Návštěvníci výstavy si mohou kupříkladu prohlédnout sokolské kroje, odznaky, cvičební náčiní, prapory a spoustu fotografií.

Cenný exponát
Nejcennějším exponátem je zřejmě originál dopisu od slavného zakladatele Miroslava Tyrše z roku 1866.
„Druhou část výstavy, která se zaměřuje na dnešní činnost jičínské jednoty, si sestavili sami členové Sokola," uvedla Hana Fajstauerová, autorka první, tedy té historické , složky expozice.

TJ Sokol je v českých luzích nejdéle působící sportovní organizací.

„Když byla v roce 1862 v Praze založena Tělocvičná jednota Sokol, myšlenka podpory národa formou takto fungujícího spolku se rychle šířila i na venkov. Ještě v témže roce vznikly v Čechách další jednoty. Jičín patřil mezi prvních osm," shrnula Hana Fajstauerová.

Sokol nicméně nezůstal pouze u tělovýchovy. Časem, jak členové spolku museli čelit režimním perzekucím, se z organizace stal symbol vysoké morálky.

„Sokol vždy pěstoval smysl pro krásu, disciplínu a spravedlivé vlastenectví. Za první republiky i v pozdějších těžkých dobách byl důležitým zastáncem demokracie," shrnula ve svém proslovu historička Marie Neudorflová-Lachmanová.