Jak může taková malá obec připravit tak velkou kulturní událost? Je potřeba všechny práce přečíst, zhodnotit, zorganizovat setkání autorů, korespondovat a podobně.

Mezi řehečské rodáky patří pan spisovatel Václav Franc, který to všechno dává dohromady. Zajisté ne sám, protože to by se z toho zbláznil. Zapojil do pořádání celou svou rodinu, pomáhají i přátelé, kupříkladu jako porotci, a Knihovna Václava Čtvrtka, kde se předávání cen v sobotu 10. dubna dělo.

Soutěž, která je vždy vedena v humorném duchu, měla letos jediné téma – Chovatel – pěstitel – kutil. Obeslalo ji 26 autorek či autorů, mnozí z nich, zejména ti ocenění, přijeli v sobotu do knihovny. Nejen kvůli cenám. Hlavně pro onu atmosféru. Odpoledne neslo se v odlehčeném duchu. Václav Franc a jeho bratranec Pavel Hons připravili a sehráli scénky rázu silvestrovského. Letos poprvé i s prvky černého humoru.

Hrálo a zpívalo Řehečské kvarteto, které vlastně kvůli Slepici vzniklo a dnes už žije svým samostatným životem. Nu a podávala se i káva, chlebíčky a rozličné sladkosti. Nejen proto, že autoři jsou vždy hladoví. Ale aby byla atmosféra k popovídání. Sešli se tu staří známí, nabízely se různé knížky a časopisy přítomných autorů, k dispozici byly Řehečské noviny, které vycházejí jednou ročně.

Je potěšitelné, že mezi oceněnými byla i členka jičínského Literárního spolku při knihovně Václava Čtvrtka. Jednu ze dvou prvních cen získala Ilona Pluhařová.

Výsledky:
1. cena – Daniel Pískovský (Odolena Voda)
Ilona Pluhařová (Valdice)
2. cena – Jiří Šandera (Milonice)
3. cena – Jan Řehounek (Nymburk)
Čestná uznání
Veronika Borková (Horka nad Moravou)
Jaromíra Slezáková (Otrokovice)
Věra Vaďurová (Praha)
Cena řehečského čtenáře
Jiří Frank (Karlovice) Bohumír Procházka