Literární soutěž slepičího názvu je skvělá, má své jméno, jezdí sem lidé z celého Česka, dokonce jeden Američan. Vyhodnocení jedenáctého ročníku, které se konalo v sobotu v Knihovně Václava Čtvrtka, to dokázalo.

Řehečská slepice je kulturní, společenská, hudební i jiná událost. Pozoruhodná i tím, že ji pořádá Řeheč – jedna z nejmenších obcí okresu (i když by to řehečský hejtman Krasavec nikdy nepřiznal). Hlavním pořadatelským tahounem je Václav Franc, ale protože by to sám opravdu nezvládl, pomáhá mu celá rodina, Řehečské kvarteto i pár přátel.

Znamená to spolu s porotou přečíst a ohodnotit 37 prací ve čtyřech kategoriích, všechny účastníky pozvat, vydat sborník a Řehečské noviny, připravit ceny, dvouhodinový program na udílení a spoustu dalších věcí. Tohle všechno bez koruny dotace. Proč taky. Všichni pracují zadarmo, ceny, většinou knižní, jsou darované.


Vedlejší produkty


Ještě k té „hostině“. Řehečská slepice není jen literární soutěž. Je místem setkání. Píšících i čtenářů. Diskusí. Skvělým Francovým kabaretem. Zábavným. Vtipným takovým způsobem, který teď potřebujeme. Slepice má své vedlejší produkty, jedním z nich je Řehečské kvarteto, které se chystá do Izraele, aby tak šířilo českou písničku už do třetí země světa. Na soubor se obracejí pamětníci a přinášejí kupříkladu písničky o Jičíně, dosud málo známé, nebo neznámé. Svou píseň To jičínské stromořadí si zazpíval s kvartetem mladík Standa Hylmar. Studentský kuplet Lipová alej svého otce Františka zpíval pan učitel Albrecht Šorejs.

Prostě dobrá věc způsobuje další dobré věci.

Výsledky:

Poezie – 1. cena -Jan Lipšanský z Prahy
Próza – 1. cena – Jiří Němec ze Žerotína
Písňový text – 1. cena – Alena Knittlová z Jičína
Cena předsedy SRPŘ – Jiří Šandera Milonice
Cena KVČ – Eliška Koppová z Prahy
Cena Ferdinanda Krasavce – Ilona Pluhařová z Valdic


Bohumír Procházka