Přednáška začíná v 18 hodin. Od 17 hodin má veřejnost možnost osobně profesora Křivohlavého oslovit, a to v Knihkupectví U sv. Ignáce.

Profesor Jaro Křivohlavý je významnou osobností psychologie. Z vídeňské psychologické trojky je mu nejbližší Viktor Emanuel Frankl (byl internován ve stejné době v Terezíně jako Jaro Křivohlavý). „V srdci mi leží otázky smysluplnosti života.

V řadě psychologických studií zaměřených na zvládání těžkých životních situací se ukazuje, že je to právě smysluplnost života, která dává člověku sílu žít a přežít,“ uvádí autor knihy. (kov)