O úvodní slovo se podělí místostarosta Jičína Richard Koníř s Jindřichem Štreitem a Lenkou Procházkovou. Město výstavu pořádá ve spolupráci s muzeem v Bruntále a Galerií V kapli.

Lidé, kteří viděli v předstihu Pilařovy obrazy zavěšené na stěnách Porotního sálu, žasli nad širokou škálou autorova umění a v Jičíně pouze jednostranným náhledem na umělcovo dílo. Nemuselo tomu tak být, nebýt…, ale pojďme na začátek devadesátých let. Radek Pilař reinstaloval svoji výstavku v prvním patře Valdické brány. Ta byla věnována jeho tvorbě pro děti, byly zde fáze z ještě černobílého večerníčku a velmi pomohl místní výtvarník Petr Heber.

Když se v zámku objevila expozitura Komerční banky, tehdejší ředitel Pavel Vondráček nic nenamítal, aby výzdobou byla díla Radka Pilaře, souběžně tam fungovalo infocentrum a dokonce se tam dala jeho grafika koupit. Skloubit provoz banky a infocentra s výstavou bylo obtížné, a hledal se proto vhodnější prostor. Byl nalezen v místnosti vedle Síně tří císařů v prvním patře zámku. Tam byla instalována výtečně komponovaná přehlídka volné tvorby včetně videoartu.

Na vernisáži bylo mnoho význačných hostů – prohlédněte si náš web, tam jsou dokumentární fotografie. Jenže to by nesměl přijít do čela muzea Jaromír Gottlieb, který tak dlouho usiloval o zlikvidování expozice, až se mu to podařilo. A Jičín měl opět z Pilaře jen tu jeho část věnovanou dětem. Obrovská škoda.

Tehdejší radní Petr Volf přišel s nápadem využít místnost, odkud mělo být v dobách stavby zámku vybudováno schodiště do dnešního Porotního sálu, a navrhl vytvořit zde výstavní síň věnovanou tentokrát nejen Pilařovi, ale i Čtvrtkovi. Stalo se. Lví podíl na jejím vytvoření měl opět Petr Heber. Ale Jičín znal z díla uznávaného akademického malíře opět jen malou část.

A taková je prakticky situace dodnes. Výstava v zámku sice splácí dluh, ale pouze do třetího září. A to je velká chyba. Snad není nutné nikoho přesvědčovat, jakým umělcem byl Radek Pilař a jakou má jeho nadčasová volná tvorba a videoart platnost pro současnost i čas budoucí.

Dokumentární snímky z otevření výstavy ve věži a prvním patře zámku v připojené fotogalerii.