Valdštejnské slavnosti, které se v Jičíně konají každý sudý rok, letos mají velký cíl, a sice propojit dvě mimořádné barokní osobnosti, učitele národů Jana Amose Komenského a vévodu Albrechta z Valdštejna. Budou také oslavou škol a vzdělávání. Ostatně jičínské Lepařovo gymnázium, založené roku 1624 právě Valdštejnem, letos slaví 400. výročí.

Kompletní program najdete na www.jicin.org a také na Facebooku. Pojďme se nejprve podívat do sobotního programu.

V sobotu 18. května bude na náměstí ležení Valdštejnských vojsk. Asi v 10:20 vyrazí družina v čele s vévodou z Valdštejnské lodžie a průvodem projde lipovou alejí až do centra. Přibližně v 11:00 se vévoda přivítá s purkmistrem, radními a hosty a projde si slavnostní trhy. Připraveny budou sobotní trhy. Letos dorazí i nečekaný host, a to sám Jan Amos Komenský, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů baroka a doby protireformace. Jistě se mezi vévodou a učitelem národů dočkáme zajímavého jiskření, neboť jejich názory, vyznání i životní postoje byly velice odlišné.

Odpoledne zamíříme do Jezuitské koleje – vstup z náměstí Svobody. Spolek Balbineum ve spolupráci s dalšími dobrovolníky uspořádá dílny i vystoupení a představí výrobu map z ručního papíru. Právě Jezuitská kolej je další z mnoha historických památek, jež Jičínu zůstala z Valdštejnovy doby.

V sobotu ve 20:45 se na Žižkově náměstí shromáždí pochodňový průvod. Půjde do zámeckého parku, kde ve 21:00 začne tradiční barokní zahradní slavnost. Zažijte taneční vystoupení nebo ukázky dobových soubojů. Vyvrcholením bude benátský ohňostroj.

Taková bude sobota. Ale co ostatní festivalové dny? Ve čtvrtek 16. května od 18:00 v Biografu Český ráj bude živý podcast Přepište dějiny v podání Martina Gromana a Michala Stehlíka, kteří se zaměří na historický odkaz Albrechta z Valdštejna a Jana Amose Komenského. V pátek 17. května od 20:30 zase Nocturno v podání smíšeného sboru Smetana na zahradě Lepařova gymnázia (za deštivého počasí v gymnazijní aule).

Zakončení slavností proběhne ve Valdštejnské lodžii v neděli 19. května ve 14:00 a bude velkolepé. Jedinečná Slavnost poznání bude dalším vrcholem valdštejnských dnů. Komponovaný program, do něhož bude zapojen i nový společenský sál Theatron v historické památce, nechá střetnout osobnosti Albrechta z Valdštejna a Jana Amose Komenského. Valdštejnská lodžie je totiž jedním z míst na trase Cesta Valdštejnských architektů, která propojuje památky na české a polské straně spjaté s Valdštejnskou architekturou. V rámci stejnojmenného projektu financovaného z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko zde vznikla nová návštěvnická expozice a byly zpřístupněny další zrekonstruované prostory.

Naprostá většina programu včetně hlavního dne bude bez vstupného. Akce se vstupným jsou zvýrazněny na www.jicin.org.

Dopravní omezení a trhy

V pátek a v sobotu se tradiční trhy přesunou na Husovu ulice a budou prostorově omezeny. V sobotu bude uzavřen vjezd na Valdštejnovo náměstí. Podrobnosti jsou v přiložené mapě..

close Jičín ožije Valdštejnskými slavnostmi. Návštěvníky čeká bohatý program info Zdroj: Archiv města zoom_in