V úvodu si děti vyposlechly vše o historii betlémů a potom ve třech různých skupinách zkoušely rukodělné práce – výrobky ze šustí, malbu na sklo i výrobu betlému ze slaného těsta. Čtvrťáci tak zaujali vedoucí muzea, že jim přichystala odměnu. Mohli vstoupit do oratoře, která je jinak nepřístupná, a nahlédnout přímo do kostela sv. Jakuba.

Školáci prokázali, že práce lidových tvůrců mohou potěšit i dnešního mladého člověka. Chtěli bychom poděkovat Muzeu a galerii v Jičíně za zprostředkování nevšedního zážitku. ⋌ (hav)