Každým obrazem k nám promlouvá s otevřeným srdcem o své lásce k milované líbezné krajině. Je pohotovým a bystrým pozorovatelem, vnímatelem kraje, kterým šel. Ať už krajinou Českého ráje, nebo neustálým hledáním nejkrásnější ozvěny tichých uliček města Jičína, náměstí, Valdické brány, zajímavých a objevných zákoutí či Prachovských skal, Zebína, Veliše, Libosadu, Žabínku, krajiny pod Troskami, lesknoucích se hladin rybníků, cest, alejí…

Všude nacházel kouzlo krásy krajiny Českého ráje, české země. Snažil se dobrat pramene síly krásy pramenící z rodného kraje.

Vzpomínám, jak mě vezl do Valdic ukázat obrazy malované v Jemenu (Tržiště v Sanaa, městská zahrada, Velké tržiště, Cypřiše u studně, Královský palác…), vzpomínám na krásné obrazy krajiny Alžíru (Rozkvetlá Sahara, Přístav v Tenés…), na obrazy přivezené z Francie (U Eiffelovy věže, Krajina Provence…), nádherné obrazy připomínající levandulí provoněnou krajinu Provence, kde dlouhá léta maloval boskovický rodák Otokar Kubín (Othon Coubine), na obrazy z Tahiti, jejichž krásu pro umělecký svět objevil francouzský malíř Paul Gauguin (1848 – 1903), na Volfovy další malířské aktivity a výtvarné techniky – strukturní tvorbu, nefigurativní umění, dekorativní improvizaci aj. V jeho tvorbě se setkáme se zátiším, zátiším s ovocem, květinami, věcmi obklopujícími náš všední den.

Vše představil na desítkách samostatných i společných výstav v různých místech a městech naší vlasti, Českého ráje, v zahraničí v Jemenu, Alžíru, Rakousku, Francii aj. O tvorbě vydal vlastním nákladem pro přátele publikaci Ohlédnutí, v níž najdeme výběr zahajovacích projevů různých autorů zabývajících se malířovou tvorbou; v roce 1998 potěšil barevný kalendář s Volfovými reprodukcemi.

O malířově tvorbě vyšlo mnoho článků a příspěvků, recenzí mnoha autorů a výtvarných kritiků, byly vydány katalogy k výstavám. Nezapomínáme na Volfovu činnost ve výtvarné jičínské skupině Studio 85 (Josef Bucek, Petr Heber, František Škoda, Jaroslav Volf) ani na činnost Galeriety.

Jsem rád, že jsem jeho dílo mohl představit u nás v Jičíně, v kraji malířů Chittussiho, Antonína Slavíčka, F. Kavána, Josefa Jambora, Kosárka, desítky dalších významných umělců tvořících slávu českého umění v kraji prosté krásy.

Jaroslav Volf vystavoval v Bystřici nad Pernštejnem spolu s Josefem Buckem, Františkem Škodou, vystavoval v Proseči u Skutče, v kraji spisovatelky Terezy Novákové. Opět s Josefem Buckem. Výstavy se v tomto kraji hluboké výtvarné tradice setkaly s pozoruhodným úspěchem.

Malířské dílo jičínského lékaře Jaroslava Volfa mám a budu mít stále řád. Pro jeho optimistickou barevnou paletu, pro jeho lásku k Jičínu, krásnému okolí, Českému ráji, v němž nejen on, ale mnoho dalších nacházelo a nachází zalíbení.

Je to líbezný kraj, jehož krásu nám malíř a lékař Jaroslav Volf zanechal ve svém díle. Mnoho díků za ten krásný dar.⋌ Josef Pavlík