V komponovaném vzpomínkovém pásmu zazněla celá jeho historie v kostce, jakož i byly slyšet ukázky z prací členů. Těch současných, i oněch, kteří si teď píší někde nahoře. Však nejdojemnější bylo promítání fotek z historie spolku. Až neuvěřitelné, jací jsme byli a co všechno jsme podnikli. Pro sebe, i pro lidstvo.

Neformální šéf spolku Václav Franc přečetl jména 42 lidí, kteří spolkem prošli. Ti, kteří žijí, se teď schází, a na vystoupení rozličných se podílí 12 lidí v širokém věkovém rozpětí. Od věku studentského až po hodně zasloužilé důchodce. Jen tři, Jana Benešová, Václav Franc a Bohumír Procházka pamatují celých dvacet let.

Literární aktivita členů je značně odlišná. Někteří mají vydáno už víc než deset knížek, jiní publikují jen časopisecky či v drobných samizdatech. Přes to vše se dá hovořit o dobré partě, která koná nejen tím, že si píše svoje. Neboť práce spolku nespočívá jen v psaní a diskusi o napsaném. Zejména v poslední době zasahuje LIS do kulturního dění v Jičíně, ale i v celé republice. Dobré tvůrčí kontakty jsou i s kolegy slovenskými, zejména v Martině, i polskými.

V měsíci květnu vydá LIS už svůj sedmý almanach. Tam má každý z členů své stránky. Autorská čtení, kterých se LIS skupinově či individuálně účastní, sahají od Domažlic po slovenský Martin či Trnavu. Podobně je s literárními soutěžemi, kde členové často sbírají první místa.

Na květen se chystá třetí Jičínské poetické jaro za účasti autorů ze Slovenska i Polska. V předchozích dvou četli účastníci své práce v Jičíně i okolí. Letos je vybráno 15 míst v Prachovských skalách. Četlo se už i ve vězeňské cele, židovské synagoze, i třeba ve sklepení lodžie.

LIS připravil v rámci celostátních Dnů poezie řadu vystoupení. To o životě Petra Bezruče a vrstevníků slavilo úspěch nejen na Šrámkově Sobotce, ale i ve Frýdku – Místku. K výčtu spolkových aktivit, který tu zdaleka není úplný, patří i každodenní čtení vlastních pohádek na Rynečku v rámci festivalu Jičín – město pohádky.

Spojení LISu s Knihovnou Václava Čtvrtka je neformální a oboustranně užitečné. Spolek si zakládá na tom, že má vlídného zřizovatele a spolupráce jeho členů s knihovnou přesahuje činnost literární. Literární spolek při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně je dvacet let účinnou součástí kulturního života v Jičíně. Má nakročeno k tomu, aby tato aktivita úspěšně pokračovala.⋌proChor