Devítičlenný ansámbl koncertuje již patnáct let a na jeho výkonu to bylo znát. Výtečně sestaveným programem ze spirituálů, lidových písní i skladeb z období baroka dovedlo pět žen a čtyři muži uchvátit publikum natolik, že nebyla nouze o spontánní potlesk a mohutný závěrečný aplaus.

Příjemné vystupování, drobné žerty mířící do vlastních řad a hlavně profesionální výkon bez jakéhokoliv náznaky šarže byl příjemným završením svátku Cyrila a Metoděje. Když uvážíme, že koncert byl zdarma pak se jednalo o příjemný dárek od pořadatelů.

A ještě malá poznámka: na takové koncerty by měli povinně chodit všichni ti učitelé hudby a vedoucí vokálních ansámblů, které bez mikrofonu neumí vystoupit. Satori, dokazují, že amplifikace v mnoha případech není nutná. Ba naopak, je ke škodě.