Lidové koledy z tohoto kraje, jehož jsou charakteristickým kulturním odkazem, ať to je Podkrkonoší, nebo i přímo Jičínsko, přináší Fidle i letos, stejně jako pravidelně každým rokem už více než v tuctu vánočních pořadů posluchačům tohoto regionu.

 Posluchačům, kteří jsou vnuky nebo možná prapravnuky těch, kteří se kdysi brodili sněhem od chalupy k chalupě a zpívali je s patřičnou veselostí a někdy až drsným humorem, přestože to byla především doba rozjímání a tichého spočinutí u vyřezávaných jesliček ve venkovském kostelíku nebo v koutě sednice.

 Obojí se zachovalo v melodiích a textech, které Fidle podle původních pramenů v archivech a muzeích předává v poněkud jiném prostředí, totiž v koncertních sálech, dnešním dětem i dospělým, rodinám i mladým lidem, u nichž se zájem o kulturní tradici zase postupně oživuje.

„Zatímco zpočátku jsme uváděli Rozmarné koledy, Vánoce s Fidle či Přišli jsme k vám na koledu vždy ještě před Štědrým večerem, letos dáváme z řady důvodů přednost prezentovat lidovou muziku a zpěv v lidových písních o Ježíškovi na Tři krále. Ne vždy se to v Jičíně podaří přesně na den, letos to bude už 4. ledna, a to v Porotním sále jičínského zámku v 18 hodin,“ říká Jan K. Čeliš.

Ke článku jsou připojeny snímky z Tříkrálového koncertu v loňském roce.