I v Knihovně Václava Čtvrtka se v ten den rozhořela pochodeň, která svítila na cestu za poznáním studentům z Lepařova gymnázia v Jičíně. Na Olympu v knihovně usedli nejvyšší bohové a bohyně, aby dohlíželi na průběh Saturnálií. Studenti 1. ročníku šestiletého gymnázia sehráli předem připravené scénky ze Starých řeckých bájí a pověstí.

Některé tradiční a jiné moderně pojaté scénky zaujaly hereckými výkony i propracovanými a výstižnými kulisami. Studenti byli za snahu, odvahu a prokázané znalosti řeckých pověstí a bájí, pasováni na čtenáře Knihovny Václava Čtvrtka.

 Pasování žáků na čtenáře je již víceletá tradice naší knihovny a přispívá k rozvoji čtenářství; jsme rádi, že zájem o pasování projevili i starší studenti, které ještě pasování v první třídě minulo. Ať pochodeň poznání a čtenářství svítí na cestu všem studentům, našim hrdinům a hrdinkám, a je jim odměnou vstup do knihovny zdarma po celý rok 2010.⋌Lucie Hnízdová, Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně