Toto místo nenavštívili náhodou, byli zde mimo jiné také pasováni na čtenáře.

Pyšní rodičové překotně mačkali spoušťě fotoaparátů, aby zaznamenali důležitý okamžik v životě jejich dítěte, a že to byla chvíle opravdu slavnostní. Začátku programu se ujaly samy děti, které předvedly řadu básniček i písniček. Bylo obdivuhodné, jaké množství textu si dokázaly zapamatovat.

Po recitačním pásmu vystoupil ředitel II. ZŠ Jindřich Tryzna s velkým dřevěným mečem coby pasovatel. Poklepal prvňáčkům na rameno, a ti pak putovali dále k paní učitelce, která jim darovala první vysvědčení, od ředitelky knihovny Jany Benešové zase obdrželi čtenářský průkaz.

Pasování se zúčastnili také programový ředitel nakladatelství Albatros Ondřej Müller a spisovatelka Petra Braunová, která žáčkům věnovala svoji knihu s názvem Jak se Vojta ztratil. Zeptali jsme se jí, zda je dnes těžké psát pro děti. ,,Je nutné si uvědomit, že děti jsou dnes jiné, než jsme byli my. Já mám to štěstí, že doma tři takové mám. Pozoruji je, vnímám jejich zájmy a také jakým jazykem mluví, aby byly mé knížky čtenářům srozumitelné. Jinak děti mají rády rychlý děj a spád, nesnáší dlouhou popisnost,“ vysvětluje spisovatelka.

Ředitel školy Jindřich Tryzna také apeloval na rodiče, ať se dětem věnují a čtou s nimi, Petra Braunová ho doplňuje: ,,Než se děti naučí číst, věnujeme jim dostatek času, ale jakmile tuto dovednost získají, necháváme je. A to je největší chyba, protože v té době právě ztratí zájem a pohltí je lákadla techniky jako jsou mobily, počítač a podobně.“

Další třídy prvňáků navštíví knihovnu ještě dnešní dopoledne.