Zajímavé prezentace života obojživelníků se ujala Marcela Šanderová.