Jde o zisky z posledních tří ročníků, které spolu oba subjekty pořádaly a které skončily kladným hospodářským výsledkem. Na podzim ale nadační fond vypověděl smlouvu o spolupráci.

 Podle starosty Martina Puše by město mělo získat polovinu peněz, jakýkoliv jiný model je pro něj nepřijatelný. Zároveň přiznává, že obě strany mají na přerozdělení peněz diametrálně odlišný názor a jednání nejsou u konce. Město svůj nárok podpírá stanoviskem advokátní kanceláře.

Podle jejího právního výkladu nelze dovodit povinnost města Jičína použít po zániku smlouvy dosud získané příjmy pro potřeby konání příštích ročníků.

„Město není povinno nechat přebytek nadačnímu fondu, smlouva skončí k 28. únoru,“ vysvětluje tajemník Peter Bareš. Zároveň vznikla na úřadě skupina, která řeší, jak bude vypadat organizace příštího ročníku pohádkového festivalu. Ten chce ve vlastní režii pořádat nadační fond bez účasti města. Iva Prýmková