Dokonce ani před K–klubem, kde v minulosti dýně zářily až hluboko do noci.