Soutěž je rozdělena do dvou kategorií:
a/ umělecké texty jakéhokoli žánru na téma Moje gymnázium známé i neznámé,
b/ odborné nebo publicistické stati, články apod. na téma Škola a vzdělávání.

Soutěže se mohou zúčastnit současní i bývalí studenti i příznivci školy z řad veřejnosti.

Soutěžní příspěvky zasílejte ve třech vyhotoveních označených jménem, adresou a rokem narození poštou na adresu Lepařovo gymnázium, Jiráskova 30, Jičín nebo v elektronické podobě na adresu hendrychova@gymjc.cz nejpozději do 30.4.2009 v maximálním rozsahu tři strany na jednu práci. Počet příspěvků od jednotlivých autorů není omezen.

Případné dotazy zodpovíme mailem na adrese zikmundova@gymjc.cz nebo telefonicky na čísle 493 533 005 (paní Hendrychová nebo Zikmundová).

Výsledky budou vyhlášeny v rámci slavnostní akademie konané 5. června 2009 u příležitosti oslav založení gymnázia. Zároveň zde bude připomenuta osobnost profesorky Lepařova gymnázia paní Zdeňky Kastlové, která učila své studenty lásce k literatuře i k psaní. První tři práce v každé kategorii budou odměněny. (lg)