Bohatý program byl sestaven kromě jiného z Večera kultur ve Střehomi, prohlídky významných památek ve Svídnici (kostela Míru, zapsaného ve světovém dědictví UNESCO, katedrály aj.), prezentace zúčastněných skupin či workshopů. Vlastní festivalové odpoledne a večer se konaly v prostorách rekonstruované rozlehlé venkovské usedlosti se zámečkem nedaleko Svídnice, sídlem stejnojmené Nadace evropského porozumění, která slaví letos 20. výročí svého založení.

Krzyžová/Kreisau je místo historicky významné, zde se po pádu železné opony setkali představitelé dvou států H. Kohl a T. Mazowiecki při debatě o budoucím uspořádání vztahů mezi Polskem a Německem.

Fidle vystoupilo s krátkou prezentací a workshopem na Večeru kultur a v hlavním programu - vedle německých a polských folklorních skupin - s pořadem „Až já povandruju“. Návštěva Svídnice představuje pro Jičín součást širšího projektu, je i oboustranným projevem snahy sblížení dvou slovanských národů v dnešním evropském kontextu.

To, že nemáme ani jazykové bariéry, Fidle naznačilo, když z jeviště zazněl v polštině jejich oblíbený jazykolam „Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego“. Jan K. Čeliš