V pestrém programu většinou skladeb z barokního období došlo i na nácvik jednoduchých tanců souvisejících s májem.

Početné publikum dostalo do rukou zpěvníčky a společně s kumštýři zpívalo a tančilo. Na Jičín zjev dost neobvyklý.