Zahájení 11. ročníku festivalu, který pořádá občanské sdružení Zebín, se uskutečnilo v pátek před ekumenickou kaplí na Zebíně.

Organizátor festivalu David Kracík nám sdělil: „S průběhem jsem spokojený, návštěvnost je vyšší než vloni.” Sobotní program zahájila v kostele svatého Ignáce slavnostní ekumenická bohoslužba s doprovodem jičínských Literáců. Mši sloužil farář Pavel Jandejsek.

Poté následovala odpolední beseda nazvaná Církev, víra, služba lásky, které se zúčastnil gen. vikář. Královéhradecké diecéze mons. Josef Socha, biskup Královéhradecké diecéze Církve československé husitské Štěpán Klásek, vojenský kaplan Církve českobratrské evangelické Jiří Zedníček, zakládající členka hořického hospicového sdružení Duha Jana Sieberová a další hosté.

„Na besedě se prolínaly odlišné názory od různých vystupujících, ale všechny měly nakonec stejný podtext,” pronesl David Kracík.
Lucie Nová k akci řekla: „Festival se mi moc líbil, sama jsem věřící, takže jsem s nadšením uvítala tento nápad a každý rok jsem nadšeným účastníkem.” ⋌(pav)