Takovým je i Karel Sýs. Básník, autor literatury faktu, prezident Unie českých spisovatelů, vedoucí redaktor přílohy Haló novin Obrys – Kmen.
Za zmínku stojí, že Sýs byl hostem v Jičíně už jednou, v říjnu roku 1991 a nyní v rámci Týdne knihoven, a nezměnil se.

Velká část besedy se týkala jeho knížky Akce Heydrich. Spisovatel hovořil o některých okolnostech, o tom, jak autoři zkoumající historické události opisují lži svých předchůdců.

Řeč se samozřejmě stočila i na otázku hrdinství obecně, nakonec padla i otázka efektu, zdali represe, které následovaly, byly nutné. Mezi přítomnými byli i pamětníci, a tak Z. Zákoutská a J. Jindra připomněli, jak vypadalo vyšetřování a represe v Nové Pace a Sobotce.

Již tady, ale zejména v další části besedy vyjádřil K. Sýs své komunistické přesvědčení. Zněly tu věty: „Hegenbart prováděl převrat na objednávku. … Spisovatelé nejsou moc mravní. Básníkům se nedá věřit. Lada půjde do kytek. Bude jen Harry Potter. … Všichni se jen budeme učit anglicky. … Dříve bylo lépe. Režim si vážil umění…

Český voják je dnes okupantem ve čtyřech státech … Lidi už ani neprotestujou… Knihy se nebudou pálit. Ale nebudou se číst… Vracíme se před Bílou horu… Jen režimní spisovatelové dostávají ceny … Seifert dostal Nobelovu cenu na přímluvu katolické církve.“

Ano, jsou to věty vytržené ze souvislosti, ve snaze vykreslit atmosféru besedy, která z literární přešla v politickou agitaci komunisty. Jen malinko bylo polemiky. Pokud se účastníci ptali či vyslovili názor, tak spíš k otázkám literárním. Politické názory hosta zůstaly bez větší odezvy. Souhlasíme s nimi? Není slušné hostu odporovat? Nehodí se to? Nebo už je nám všechno jedno? Nebo se snad bojíme svůj názor vyslovit? Bojíme se koho?

Je dobře, že knihovna a LiS K. Sýse pozvala? Je dobré vyslechnout si všechny názory. Není dobré, když nás nechají lhostejnými.

Jedna z nejškodlivějších věcí v tomto směru je lhostejnost. Ani jen fňukání nad současnými nepravostmi nám nepomůže. Škoda, že se někdo nezeptal prezidenta spisovatelské organizace a šéfredaktora:

„Co by asi udělala strana, ke které se hlásíte, s člověkem, který by mluvil o vstupu sovětských vojsk v roce 1968 jako o okupaci? Mohl by zastávat funkce, které zastáváte v nynějším systému Vy?”
⋌Bohumír Procházka