Během těchto let bylo v knihovně uspořádáno mnoho besed a přátelských setkání se známými a význačnými lidmi s členy Apropa i širokou veřejností. V letošním roce na tyto akce naváže setkání s hercem Františkem Peterkou, člověkem s velkou úctou k životu, kterého děti znají hlavně jako představitele Krakonoše z jejich oblíbeného večerníčku – Krkonošské pohádky.

Setkání se uskuteční ve středu 18. února od 17.30 hodin a proběhne v sálku hudebního oddělení knihovny. Opět není určeno jen rodičům z o.s. Apropo, ale všem občanům města Jičína a jeho okolí. Pro radost a potěšení všech přítomných zahrají i muzikanti z jičínské Základní umělecké školy J. B. Foerstera.

Obě jmenované organizace se těší na svoji další spolupráci, která se mimo jiné projeví i při zářijovém festivalu JIČÍN – MĚSTO POHÁDKY, kdy knihovna Apropu nabízí svoji zahradu k pořádání hravého a tvůrčího odpoledne pro děti, které jičínští obyvatelé už znají pod názvem „…pomalu, jinak, ale s vámi…“. (kym)