ProChor pověsil černobílé fotky z jednadvacátého ročníku, ale málokdo jim věnoval pozornost. Ze zastupitelů přišla opozice ( P. Hamáček, M. Smolík, J. Vitvar). Z Technických nikdo. Z hlavního vedení radnice taky nikdo. V té době zasedala rada.

I když se skákalo mezi tématy, probralo se mnoho, každý si řekl svoje. Od časů Petra Krupky se nějak nedaří vést jednání produktivněji. Ale zase si každý řekne, co chce. Žádné hlasování ani usnesení se nekonalo, v tomto stádiu není zatím potřebné. Někteří byli diplomatičtí, chválili, děkovali. Jiní byli … až rozhněvaní (Tištěný program byl prý sr…).

Potěšitelná byla vysoká účast „mlaďáků“, jejich kritický a sebekritický přístup, poctivá snaha přiznat si, co bylo blbě, a jak příště. To je veliké bohatství festivalu, měli bychom si ho hýčkat. Někteří se rozkoukávají, jiní do toho jdou s nasazením. Jistě, i s chybami danými nezkušeností.

Starci byli vidět. Někteří, vlastně hlavně jeden, opakovali hezká slova o filozofii festivalu, o vyzdobeném srdci. Ale ozvala se i slova o ublíženeckém postoji těch starších. Stejně to nakonec krásně shrnula Bára: „Vždyť my nejdeme proti sobě.“

O ekonomice nelze dělat závěry, platby teprve docházejí. Jen jedno je jasné – rozpočet okolo 4,5 milionu.

Všechna podnětná a kritická slova tu nelze zapsat. Snad jen hlavní: Bylo mnoho komerce, průvod se nepovedl, informovanost špatná, skřípala organizace atd.

Jak dál? Nálada v sále spíš směřovala k partnersvtí s městem než ke spolupořadatelství. Zajímavá byla věta, nad jejímž významem někteří dosud přemýšlejí: „Jsem pro podání ruky, ale musím vědět, že tam není žiletka.“

Na setkání se J. Vitvar rozloučil. Z důvodu střetu zájmů (jde na krajský úřad) opouští po devíti letech funkci zastupitele. I když na festvejboru nebývá potlesk zvykem, Jiřímu se právem zatleskalo.

PS 1:
Pět zastupitelů za ODS napsalo 12. října do Jičínského deníku 945 slov, ve kterých vysvětlují, jak hlasovali na zářijovém zastupitelstvu ve věci rozdělení zbylých peněz mezi JMP a město. Peníze, peníze, peníze.
Škoda, že si pánové nenechali pár slov na to, aby věcně řekli, co se jim letos líbilo, a co ne. A hlavně jak dál. Myslím svých slov, svých názorů, ne odvolávky na to, kdo co říká či napíše. To by snad měli, pokud se chtějí podílet na festivalu i jinak než jen přes peníze.
PS 2:
Dne 29. září přišel na Městský úřad návrh na pořádání festivalu Pohádkový Jičín v termínu od 11. 9. 2012. Podává ho F. Ruml ze Staré Paky. Požaduje pronájem náměstí a dalších prostor. Nepožaduje žádnou podporu, naopak věnuje městu sponzorský dar 100 000 korun. Předáno pracovní skupině pro JMP k posouzení. ⋌Bohumír Procházka